România: sancțiuni pentru lipsa declarației în Sistemul RO e-Transport se vor aplica de la 1 iulie 2024

RO e-Transport este un sistem electronic utilizat pentru monitorizarea transportului rutier internațional de mărfuri în România.

Transportul rutier de mărfuri cu risc fiscal ridicat (pot fi accesate la link-ul: https://static.anaf.ro/static/3/Galati/20220513131445_risc_fiscal_bun.pdf ) este monitorizat în operațiunile de transport național.

Persoanele juridice responsabile cu declararea mărfurilor în sistemul RO e-Transport sunt: 

  • – Destinatarul menționat în declarația vamală de import, sau expeditorul menționat în declarația vamală de export, atunci când este vorba de mărfuri care fac obiectul operațiunilor de import sau export, după caz.
  • – Destinatarul roman cand marfa transportata este achizitionata intr-o tara UE.
  • – Furnizorul roman daca marfa transportata este livrata intr-o tara UE.
  • – Proprietarul depozitului, în cazul mărfurilor în tranzit care fac obiectul tranzacției în interiorul UE, atât pentru mărfuri descărcate pe teritoriul României pentru depozitare sau pentru crearea unui nou transport de unul sau mai multe transporturi de mărfuri, cât și pentru mărfurile încărcate după depozitare sau după crearea unui nou transport pe teritoriul național din una sau mai multe transporturi de mărfuri.

Beneficiarii mărfurilor din România pot declara în sistemul RO e-Transport datele referitoare la transportul mărfurilor, în termen de maximum 3 zile înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea la frontiera rutieră. punct de trecere la intrarea în România sau la locul de import, respectiv când vehiculul este efectiv pus în mișcare, după caz.

Obligatiile transportatorului: 

  • Să asigure transferul datelor de poziționare curente ale autovehiculului de transport, care fac obiectul declarației, pe toată durata traseului de transport al mărfurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport. Agenția Națională de Administrare Fiscală din România (ANAF) a dezvoltat o aplicație care va fi disponibilă în Google Play sau App Store. Aplicația nu este încă disponibilă în Google Play Store. 
  • Pentru a echipa vehiculele de transport cu dispozitive terminale de telecomunicații folosind tehnologii de poziționare prin satelit și transmisie de date – nu există informații suplimentare disponibile în acest moment. 
  • Să pună la dispoziția șoferului codul UIT primit, care este generat de Sistemul RO e-Transport, prin care sunt identificate datele aferente unui transport de mărfuri.

Codul UIT

Codul UIT este valabil 5 zile pentru transportul național începând cu data de transport menționată, sau 15 zile când mărfurile transportate sunt achiziționate într-o țară din UE.
Codul UIT nu poate fi utilizat dacă a expirat. Dacă o operațiune de transport este anulată, returnată sau finalizată doar parțial, trebuie generat un nou cod UIT.
Codul UIT este valabil 5 zile pentru operațiunile de transport prin cabotaj.
Codul UIT poate fi trimis șoferului prin WhatsApp, e-mail sau pur și simplu făcând o captură de ecran și trimite-o șoferului.

Autoritățile care verifică codul UIT și aplică sancțiuni sunt:

  • – Agentia Nationala de Administrare Fiscala
  • – Autoritatea Vamala Romana
  • – Ofițeri și agenți de poliție ai Poliției Române

Verificările se pot face oriunde pe drum, după intrarea camionului în România sau până la ieșirea acestuia din România (imediat după punctul de trecere a frontierei, sau la controale rutiere).
Neprezentarea de către conducătorul vehiculului de transport, la solicitarea autorităților competente, a documentelor care însoțesc transportul mărfurilor supuse monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT furnizat, se sancționează cu amendă între 5 000 RON până la 10 000 RON, și se aplică șoferului.

Mărfuri sub carnet TIR

Importul de mărfuri în România din țări UE/non-UE sub carnet TIR,  nu este supus sistemului RO e-Transport și nu este nevoie de cod UIT până la biroul vamal unde se încheie operațiunea vamală.
Dacă operatorul de transport, după efectuarea vămuirii, preia aceleași mărfuri și le distribuie la un alt punct de descărcare de pe teritoriul României, atunci operatorul de transport trebuie să primească codul UIT pentru mărfurile care se transportă de la biroul vamal la destinaţie.

Exportul de mărfuri din România către țări UE/non-UE în regim vamal (carnet TIR) nu este supus sistemului RO e-Transport și nu este nevoie de cod UIT. Dar dacă mărfurile care se exportă din România în țări UE/non-UE sunt încărcate de la o firmă românească și vămuirea se efectuează într-un birou vamal intern sau la biroul vamal de la frontieră, atunci acest tip de operațiune de transport necesită un cod UIT până la biroul vamal.

Legislația actuală privind sistemul RO e-Transport poate fi găsită la link-ul: https://mfinante.gov.ro/ro/web/etransport/legislatie

Sursa: UNTRR

AITA

AITA