Informații Generale

Asociaţia AITA este o oragnizaţie nonguvernamentală, noncomercială profesionistă care întruneşte întreprinderile şi organizaţiile de transport din Moldova care efectuează transportul auto internaţional de mărfuri şi pasageri, înfiinţată pe principii democratice în conformitate cu Regulamentul despre societăţile gospodăreşti din Republica Moldova, întărită prin Hotîrărea Guvernului Republicii Moldova Nr. 500 de la 10.09.1991; este înfiinţată în anul 1992.

Rolul AITA este de a reprezenta şi apăra membrii săi în relaţiile cu organele naţionale şi internaţionale din domeniu în cadrul funcţiilor sale.

AITA este membru a Uniunii Internaţionale a Transportatorilor Auto (IRU) cu sediul la Geneva şi a Federaţiei Internaţionale a Asociaţiei Expeditorilor (FIATA) cu sediul la Zürich.

Asociaţia participă la pregătirea şi realizarea proiectelor naţionale şi internaţionale care au legătură cu transportul auto internaţional, inclusiv “Revederea Convenţiei vamale relative la transportul internaţional al mărfurilor sub acoperirea carnetelor T.I.R.” de la 1975.

AITA reprezintă interesele transportatorilor din Moldova în lucrul organelor de transport a Comisiei Europene Economice din cadrul Organizaţiei Naţiunilor Unite şi Uniunea Internaţională a transportului auto; menţine relaţii cu alte asociaţii naţionale.

AITA este drept asociaţie garant a Convenţiei Vamale TIR din anul 1975 pe teritoriul Republicii Moldova. Mai mult de 200 de întreprinderi şi organizaţii beneficiază de serviciile prestate de Asociaţie în următoarele direcţii:

 • Asigurarea transportatorilor din Moldova cu cartele TIR-Carnets şi cartele de passage; activează în direcţia reglementării conflictelor legate de utilizarea sistemului TIR;
 • Asigurarea transportatorilor cu documente, care reglementează îndeplinirea transportărilor internaţionale (convenţii, înţelegeri etc.);
 • Informarea membrilor AITA despre condiţiile şi regulile de îndeplinire a transportărilor internaţionale pe teritoriul Republicii Moldova şi ţărilor străine;
 • Organizarea consultaţiilor despre aspectele legislative şi întrebările economice legate de transportările internaţionale;
 • Contribuţia în obţinerea viselor pentru şoferii internaţionali din cadrul întreprinderilor membre AITA;
 • Organizarea alimentării cu combustibil în bază de credit pentru transportatorii-membri AITA pe teritorii străine;
 • Oferirea ajutorului proprietarilor de încărcături, expeditorilor şi transportatorilor din organizaţiile de transport  a încărcăturilor;
 • Alegerea partenerilor străini pentru colaborarea cu înterprinderile-membre AITA;
 • Oferirea diverselor tipuri de servicii de asigurare , legate de îndeplinirea transportărilor internaţionale;
 • Pregătirea menagerilor şi şoferilor în centrele de studiu AITA;
 • Petrecerea conferinţelor şi seminarelor;
 • Pregătirea şi elaborarea literaturii metodice şi informaţionale pe întrebările transportului internaţional

Misiunea

 • în calitate de organizaţie-garant recunoscută de Organele Vamale de Stat, reprezintă transportatorul auto naţional sau internaţional care efectuează operaţiuni de transport pe teritoriul Republicii Moldova insoţite de carnetul TIR.
 • recepţionarea apelaţiilor de la organele vamale ale Republicii Moldova în cazul identificării încălcărilor în operaţiunile de transport efectuate pe teritoriul Republicii Moldova cu carnete TIR;
 • de a primi membri noi in asociaţie sau de a exclude din asociaţie membrii care au comportament neregulamentar;
 • de a prezenta şi apăra interesele membrilor în Republica Moldova şi peste hotare.

STATUTUL ASOCIAȚIEI AITA