Polonia slide-f
BiReg slide-f
Echerga 3-fotor-20231204151014
imgonline-com-ua-twotoone-YWkHarQ89S4-fotor-202312041551451
previous arrow
next arrow

Comunicate și adresări

2024

Scrisoarea comună UTD, AITA și ADAM adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vizând propunerile la proiectul de strategie de mobilitate 2030
Scrisorile Asociației AITA nr.69, 70 și 71 adresate Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale – dlui Andrei Spînu, Prim-ministrului Republicii Moldova – dlui Dorin Recean și Ministrului Afacerilor Externe – dlui Mihai Popșoi, cu privire la soluționarea problemei ce ține de termenul de ședere în spațiul Chengen de 90 de zile în perioada de 180 zile pentru conducătorii auto.
Scrisoarea Asociației AITA nr.68 din 15.05.2024 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Autorității administrative Agenția Națională Transport Auto cu privire la eliberării unei cote suplimentare de autorizații de către Federația Rusă și Kazahstan
Scrisoarea Asociației AITA nr.61 din 16.04.2024 adresată Uniunii Naționale a Transportatorilor Rutieri din România (UNTRR) cu privire la nerecunoașterea Carnetelor TIR
Scrisoarea Asociației AITA nr.59 din 15.04.2024 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvolării Regionale cu privire la problema termenului de ședere în spațiul Șchengen a conducătorilor auto
Scrisoarea Asociației AITA nr.58 din 15.04.2024 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu privire la prezentarea propunerilor de modificare a Regulamentului nr.257/2017 privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere
Scrisoarea Asociației AITA nr.57 din 11.04.2024 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind delegarea reprezentanților AITA în Consiliul consultativ în domeniul transporturilor rutiere
Scrisoarea comună AITA și UNTRR adresată Serviciilor Vamale din România și Republica Moldova privind traversarea frontierelor moldo-române
Scrisoarea Asociației AITA nr.43 din 15.03.2024 adresată Ministrului Finanțelor cu privire la prezentarea propunerilor vizând politica fiscală și vamală
Scrisoarea AITA nr.42 din 15.03.2024 adresată MIDR și ANTA privind propuneri de modificare a Codului transporturilor rutiere nr.150/2014
Scrisoarea Serviciului Vamal nr.28/05-3254 din 12.03.2024 privind lansarea proiectului ”Moldova 100% Digitală”
Scrisoarea Asociației AITA nr.40 din 07.03.2024 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind delegarea persoanelor în Comisia moldo-română
Scrisoarea Asociației AITA nr.39 din 06.03.2024 adresată Președintelui Republicii Moldova cu privire la problema traversării punctelor de trecere a frontierei de stat RM-RO
Scrisoarea Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării nr.11/1-531 din 19.02.2024 adresată AITA privind desemnarea persoanelor în cadrul EU4Digital Facility Scrisoarea Asociației AITA nr.32 din 22.02.2024 adresată Ministerului Dezvoltării Economice și Digitalizării privind desemnarea persoanelor în cadrul EU4Digital Facility
Scrisoarea Asociației AITA nr.31 din 13.02.2024 adresată Ministrului Finanțelor vizând propunerile de suplinire a proiectului HG nr.294/1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui RM nr.406-II din 23.12.1997
Scrisoarea Serviciului Vamal nr.28/05-744 din 22.01.2024 privind petiția Asociației AITA vizând rândurile de camioane la frontiera moldo-română
Scrisoarea Asociației AITA nr.24 din 29.01.2024 adresată Agenției ANTA cu privire la autorizațiile eliberate de Federația Rusă
Scrisoarea Asociației AITA nr.20 din 25.01.2024 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu privire la prezentarea propunerilor vizând Metodologia de calculare a tarifelor la serviciile prestate de către ANTA și a Nomenclatorului serviciilor
Scrisoarea Asociației AITA nr.15 din 22.01.2024 adresată Ministrului Finanțelor privind modificarea HG nr.294/1998 cu privire la executarea Decretului Președintelui RM nr.406-II din 23.12.1997
Scrisoarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării regionale nr.11-6555 din 26.12.2023 privind demerdul Asociației AITA vis-a-vis de Ordinul nr.126/2023 cu privire la aprobarea Programelor de formare profesională a conducătorilor auto
Scrisoarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.11-84 din 05.01.2024 privind sesizarea Asocioației AITA vizând problemele la traversarea frontierelor între Republica Moldova și România

2023

Scrisoarea Asociației AITA nr.205 din 25.10.2023 adresată dlui Dorin RECEAN – Prim-ministrul al RM,  cu privire la problema traversarii punctelor vamale între Republica Moldova și România  Scrisoarea de răspuns a Miniserului Infrastucturii și Dezvoltării Regionale al RM  Nr.11-5848 din 17.11.2023 privind fluidizarea traficului la frontiera moldo-română
Scrisoarea Asociației AITA nr.189 din 06.10.2023 adresată dlui Nicu POPESCU – Ministru al Afacerilor Externe și Integrării Europene și dlui Andrei SPÎNU – Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu privire la semnătura electronică pe teritoriul Poloniei. Scrisoarea de răspuns a Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică nr.1.4/1510/23 din 07.11.2023 privind semnătura electronică pe teritoriul Poloniei.
Scrisoarea Asociației AITA nr.192 din 11.10.2023 adresată Serviciului Vamal, cu privire la fluidizarea traficului de vehicule rutiere de mare tonaj la frontieră. Scrisoarea de răspuns a Serviciului Vamal nr.28/05-14723 din 02.11.2023 cu privire la fluidizarea traficului de vehicule rutiere de mare tonaj la frontieră.
Scrisoarea Serviciului Vamal nr.28-01-7453 din 06.06.2023
Scrisoarea Asociației AITA nr.86 din 10.05.2023 adresată Ministerului Mediului al Republicii Moldova cu privire la inițiativa legislativă de modificare a Legii nr.1422/1997 privind protecția aerului atmosferic.
Scrisoarea AITA nr.62 din 07.04.2023 adresată USAID privind solicitarea unui grand pentru implementarea conceptului de bursă electronică de gestionare a serviciilor de transport rutier de marfă ”e-bursa Transport”
Scrisoarea Agenției Servicii Publice nr.01/2346 din 22.03.2023 cu privire la stabilirea masei proprii și masei totale a vehiculelor rutiere
Scrisoarea Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Kazahstan (KAZATO) cu privire la proiectul pilot pentru schimbul de autorizații electronice Scrisoarea AITA nr.53 din 21.03.2023 adresată Asociației KAZATO cu privire la proiectul pilot pentru schimbul de autorizații electronice
Scrisoarea AITA nr.44 din 07.03.2023 adresată Agenției Naționale pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) privind inițierea unei ședințe de lucru
Adresare AITA cu privire la punctele de frontieră în Polonia nr.39 din 21.02.2023   Scrisoarea MIDR din 22.02.2023 cu Polonia

 

 Scrisoarea MAEIE din 10.03.2023 cu Polonia

Scrisoarea Autorității Vamale din România privind fluidizarea traficului la frontiere.
Scrisoarea Ministerului Economiei nr.07-293 din 01.02.2023 cu privire la lansarea Coridoarelor de Transport Digitale între țările UE cu cele din Parteneriatul Estic  Scrisoarea AITA nr.35 din 14.02.2023 adresată Ministerului Economiei cu privire la lansarea Coridoarelor de Transport Digitale între țările UE cu cele din Parteneriatul Estic
Scrisoarea MIDR nr.15-202 din 16.01.2023 cu privire la inființarea Consiliului de afaceri TRACECA Scrisoarea AITA nr.18 din 17.01.2023 cu privire la înființarea Consiliului de afaceri TRACECA

2022

Scrisoarea Scrisoarea Asociației AITA nr.289 din 08.12.2022 adresată Prim-ministrului RM, ANSA și Serviciul Vamal cu privire la diversificarea controlului fitosanitar la frontieră. Răspunsul Serviciului Vamal nr.28/05-18750 din 23.12.2022 privind solicitarea AITA.

Scrisoarea ANSA nr.06-164 din 16.01.2023 cu privire la diversificarea controalelor fitosanitare

Scrisoarea Asociației AITA nr.149 din 06.07.2022 adresată Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind nerespectarea de către partea polonă a prevederilor Acordului UE-Moldova privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri.
Scrisoarea Asociației AITA nr.106 adresată Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu privire la neadmiterea sancționării operatorilor de transport rutier internațional de marfă în cazul neutilizării autorizațiilor în termen de 90 de zile.
Scrisoarea Asociației AITA nr.97 din 13.05.2022 adresată Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu privire la majorarea cotelor de autorizații Scrisoarea MIDR nr.11-2654 din 27.05.2022 cu privire la majorarea cotelor de autorizații
Scrisoarea Asociației AITA nr.69 din 06.04.2022 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu privire la prezentarea propunerilor la proiectul de modificare a Codului transporturilor rutiere
Scrisoarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.11-1604 din 29.03.2022 cu privire la adresările mai multor Asociații din domeniul transportului rutier
Scrisorile comune ale Asociației AITA și UTD din 09.03.2022, cu privire la aprobarea unor măsuri urgente de susținere a operatorilor de transport rutier

Scrisoarea AITA nr.34 din 01.03.2022 adresată Guvernului RM cu privire la blocarea autovehiculelor pe teritoriul Ucrainei
Scrisoarea AITA nr.31 din 23.02.2022 adresată MIDR cu privire la propunerea subiectelor care ar urma a fi puse în discuție la Comisia moldo-română
Scrisoarea Asociației AITA nr.22 din 09.02.2022 adresată Președintelui Republicii Moldova și Guvernului Republicii Moldova privind congestiunea de trafic în cadrul traversării frontierei moldo-române pentru operatorii de transport rutier internațional de mărfuri
Scrisoarea Asociației AITA nr.14 din 20.01.2022 adresată Ministrului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Ministrului Finanțelor cu privire la propunerile pentru recunoașterea certificatului EURO 1 Răspunsul Ministrului Finanțelor privind aplicarea tratamentului tarifar

2021

 

Scrisoarea Asociației AITA nr.300 din 14.12.2021 adresată Ambasadorului Republicii Moldova în România, cu privire la prezentarea testului RT-PCR pentru șoferii profesioniști
Scrisoarea AITA nr.290 din 01.12.2021 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, privind includerea subiectelor pe ordinea de zi a Comisiei moldo-ucrainene din 06-07.12.2021
Scrisoaarea AITA nr.289 din 01.12.2021 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu privire la prezentarea propunerilor pentru modificarea Codului Transporturilor Rutiere și altor acte legislative.
Scrisoarea Asociației AITA nr.286 din 25.11.2021 adresată dlui Iurie ȚURCANU – Viceprim-ministru pentru digitalizare, privind soluționarea problemelor ce țin de digitalizarea serviciilor publice
Scrisoarea Asociației AITA nr.277 din 16.11.2021 adresată Ministerului Finanțelor privind luarea în considerație a propunerilor la politica fiscală și vamală pentru anul 2022.
Scrisoarea Asociației AITA nr.274 din 12.11.2021 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vizând prezentarea propunerilor pentru modificarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător
Scrisoarea AITA nr.265 din 02.11.2021 cu privire la eliberarea unei cote suplimentare de autorizații RU și UA
Scrisoarea AITA nr.264 din 02.11.2021 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale cu privire la adoptarea de măsuri extraordinare în contextul scumpirii carburanților.
Scrisoarea Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale nr.11-4827 din 18.10.2021 cu privire la condițiile de traversare a frontierei de stat pe sensul de intrare în R.Moldova
Scrisoarea AITA nr.184 din 17.09.2021 adresată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale și Agenției Naționale Transport Auto, cu privire la anularea sancțiunilor aplicate operatorilor de transport pentru neînceperea utilizării în termen de 30 zile a autorizațiilor.
Scrisoarea Asociației AITA nr.179 din 09.09.2021 cu privire la propunerile înaintate Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale vizând, la Planul de acțiuni al Guvernului pentru anii 2021-2022
Scrisoarea Ministerului Finanțelor nr.15/3-06/403 din 16.08.2021 cu privire la prezentarea propunerilor cu referire la politica fiscală și vamală pentru anul 2022 Scrisoarea Asociației AITA nr.172 din 26.08.2021 cu privire la prezentarea propunerilor cu referire la politica fiscală și vamală pentru anul 2022
Scrisoarea Asociației AITA nr.162 din 12.08.2021 adresată Prim-ministrului al Republicii Moldova și ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, cu privire la proiectul de modificare a Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, aprobat prin HG nr.257 din 28.04.2017
Scrisoarea comună a Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) și Uniunii Transportatorilor și Drumarilor (UTD), adresată domnului Dimitru Budeanschi – Deputat în Parlamentul Republicii Moldova, cu privire la Metodologia de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere
Scrisoarea Asociației AITA nr.156 din 23.07.2021 adresată organelor competente din Republica Moldova cu privire la menținerea excepțiilor de respectare a regimului de carantină obligatorie pentru conducătorii auto profesioniști.
Adresarea comună a Asociației AITA, UTD, ATIM și APTSA adresată organelor competente din Republica Moldova cu privire la menținerea exceptării de la măsura de carantină pentru conducătorii auto profesioniști care sosesc în Republica Moldova
Scrisoarea AITA nr.150 din 19.07.2021 adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la majorarea cotelor de autorizații pentru Italia, Slovenia, Ungaria și Serbia
Adresarea Asociației AITA, UTD și Asociației APTSA către organele competente din România privind menținerea exceptării de la măsura de carantină pentru conducătorii auto profesioniști care sosesc în România din țările non-UE Răspunsul Ministerului Afacerilor Interne din România, la scrisoarea comună AITA, UTD, APTSA din 12.07.2021 cu privire la menținerea exceptării de la măsura de carantină pentru conducătorii auto profesioniști care sosesc în RO din țările non-UE.
Adresarea transportatorilor către organele competente privind Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere Răspunsul Agenției Naționale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) nr.01-02/2482 din 19.07.2021 cu privire la Scrisoarea deschisă a transportatorilor vizând stoparea prevederilor de aplicare a Metodologiei de calcul și aplicare a prețurilor la produsele petroliere
Scrisoarea AITA nr.129 din 18.06.2021 adresată Serviciului vamal al republicii Moldova, cu privire la unele chestiuni cu care se confruntă operatorii de transport din Moldova.
Scrisoarea AITA nr.117 din 14.06.2021 adresată ANTA cu privire la eliberarea autorizațiilor ruse
Scrisoarea AITA nr.97 din 19.05.2021 adresată Confederației Naționale a Patronatului din Republica Moldova, cu privire la prezentarea subiectelor din domeniul transportului rutier internațional de mărfuri, pentru discuția online cu Președintele Republicii Moldova – dna Maia SANDU.
Scrisoarea AITA nr.89 din 14.05.2021 adresată Guvernului RM și ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la examinarea subiectelor din cadrul AG IRU și promovării la nivel de politici publice.

Scrisoarea AITA nr.79 din 28.04.20121 adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la restricțiile de intrare în or.Moscova Srisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.14/4-2145 din 05.05.2021 adresată asociației AITA privind restricțiile de intrare în or.Moscova
Scrisoarea AITA nr.77 din 22.04.2021 adresată MEI și ANTA cu privire la propunerile pentru modificarea HG 257/2017
Scrisoarea AITA nr.66 din 13.04.2021 cu privire la vaccinarea anti-COVID Scrisoarea ANSP nr.01-14/3-1603 din 19.04.2021 cu privire la vaccinarea anti-COVID
Scrisoarea AITA nr.52 din 23.03.2021 adresată Ministerului economiei și Infrastructurii cu privire la strategia sectorială 2021-2023
Scrisoarea Consiliului Concurenței nr.DCA-04/30-215 din 24.02.2021 cu privire la completarea chestionarului vizând reglementările existente în sectoarele economice Scrisoarea AITA nr.40 din 04.03.2021 adresată Consiliului Concurenței nr.DCA-04/30-215 din 24.02.2021 cu privire la completarea chestionarului vizând reglementările existente în sectoarele economice
Scrisoarea AITA nr.39 din 04.03.2021 adresată Prim-ministrului RM cu privire la imunizarea conducătorilor auto cu vaccinul anti-COVID-19 Scrisoarea Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale al RM nr.04/1283 din 10.03.2021 cu privire la vaccinarea anti COVID-19, răspuns la scrisoarea AITA nr.39 din 04.03.2021
Scrisoarea ANTA nr.12/1-1-1372 din 12.02.2021 cu privire la autorizațiile de transport rutier spre Ungaria, Serbia, Croația și Slovenia Răspunsul AITA nr.38 din 04.03.2021 la scrisoarea ANTA nr.12/1-1-1372 din 12.02.2021 cu privire la autorizațiile de transport rutier spre Ungaria, Serbia, Croația și Slovenia
Scrisoarea ANTA nr.12/1-1-1372 din 12.02.2021 cu privire la autorizațiile de transport
Scrisoarea AITA nr.29 din 04.02.2021 adresată ANTA cu privire la autorizațiile deficitare (Rusia, Turcia) Răspunsul ANTA nr.07/1-1-1682 din 17.02.2021
Scrisoarea AITA nr.14 din 15.01.2021 adresată CNPM cu Planul de Lucru 2021
Scrisoarea AITA nr.13 din 15.01.2021 adresata USAID cu modificarile la Regulamentul de aplicare a Conventiei TIR

2020

 

Scrisoarea MEI nr.14/4-6285 din 12.10.2020 cu privire la proiectul Regulamentului cu privire la efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu masele și/sau dimensiuni ce depășesc limitele maxime admise Scrisoarea AITA nr.315 din 07.12.2020 adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la avizul la proiectul Regulamentului vizând efectuarea pe drumurile publice a transporturilor cu masele și/sau dimensiuni ce depășesc limitele maxime admise
Scrisoarea AITA nr.310 din 03.12.2020 adresată Prim-ministrului RM cu privire la luarea de măsuri în legătură cu pandemia COVID-19 (conform recomandărilor IRU). Răspuns
Scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.14/4-69 din 06.01.2021 cu privire la propunerile AITA de atenuare a consecințelor pandemiei
Scrisoarea AITA nr.306 din 27.11.2020 adresată Consiliului Consultativ pe lângă Serviciul Vamal cu privire la includerea in ordinea de zi a unei chestiuni
Scrisoarea Asociației AITA nr.303 din 26.11.2020 adresată Președintelui Grupului de lucru al Comisiei de Stat pentru reglementarea activității de întreprinzător, cu privire la susținerea proiectului pentru modificarea și completarea Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transport rutiere
Scrisoarea AITA nr.300 din 24.11.2020 adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la modalitatea soluționării problemelor referitor la deficitul de autorizații pentru transport rutier marfă de tip ”Rusia bilateral/tranzit marfă”
Scrisoare deschisă la propunerile prvind politica fiscală și vamală pentru anul 2021
Scrisoarea AITA nr.269-1 din 15.10.2020
Scrisoarea Asociației AITA nr.269 din 15.10.2020 adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la neaplicarea sancțiunilor față de operatorii de transport rutieri internaționali Scrisoarea Ministerului Economiei și infrastructurii nr.14/4-7337 din 01.12.2020 cu privire la adresările AITA privind unele probleme întâmpinate de operatorii de transport
Scrisoarea AITA nr.272 din 26.10.2020 cu privire la completarea scrisorii internaționale de transport (CMR) Scrisoarea Serviciului Vamal nr.28/05-12620 din 12.10.2020 cu privire la completarea scrisorii internaționale de transport (CMR)
Scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.14-5700 din 16.09.2020 cu privire la delegarea unui reprezentant în cadrul Comisiei CEMT Răspuns
Scrisoarea Asociației AITA nr.230 din 26.08.2020 adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la suplinirea numărului de autorizații fără plata taxelor de drum pentru transportul de mărfuri pe teritoriul Ungariei Scrisoarea Ministerului Economiei și infrastructurii nr.14/4-7337 din 01.12.2020 cu privire la adresările AITA privind unele probleme întâmpinate de operatorii de transport
Decizia nr.25 din 19.08.2020 a Prim-ministrului Republicii Moldova cu privire la instituirea Grupului de lucru pentru dezvoltarea transporturilor rutiere comerciale
Scrisoarea Asociației AITA nr.218 din 13.08.2020 adresată Ministerului Economiei și infrastructurii cu privire la privind modificarea pct.3 din Regulamentul privind modul de trecere a frontierei de stat a mărfurilor supuse controlului de către Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor
Scrisoarea AITA nr.203 din 05.08.2020 adresată ANTA cu privire la modalitatea de eliberare a autorizațiilor de tip ”Rusia bilateral/tranzit marfă”
Scrisoarea Asociației AITA nr.200 din 31.07.2020 adresată Ministerului Economiei și Infrastructurii cu privire la excluderea din pct.3 al HG nr.294 din 17.03.1998 vizând executarea Decretului Președintelui RM nr.406-II din 23.12.1997
Scrisoarea Asociației AITA nr.193 din 24.07.2020 către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la soluționarea problemei cu Republica Italia Răspuns
Proiectul de modificare a Art. 104 din Codul Fi scal nr.1163/ 1997 cu privire la livrările scutite de T.V.A. cu drept de deducere
Consiliul consultativ adresarea 25 06 2020
Proiectul de modificare a Legii privind reglementarea prin autorizare a acti vităţii de întreprinzător
nr. 160 din 22 iulie 2011
Scrisoarea Ministerului Economiei și infrastructurii nr.14/4-7337 din 01.12.2020 cu privire la adresările AITA privind unele probleme întâmpinate de operatorii de transport
Scrisoarea Asociației AITA nr.166 din 06.07.2020 către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la neadmiterea verificărilor și controalelor unităților de transport rutier și conducătorilor auto în ceia ce privește respectarea regimului de muncă și odihnă de către ANTA Răspuns
Scrisorile Asociației AITA nr.157/1; nr.157/2 și 157/3 din 23.06.2020 adresate Ministerului Economiei și Infrastructurii, Prim-ministrului și Biroului Permanent al Parlamentului, cu privire la inițiativa legislativă referitoare la micșorarea cotei taxelor pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în RM a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise Răspuns
Scrisoarea AITA nr.148 din 18.06.2020 adresată ANTA cu privire la organizarea unei mese rotunde cu genericul ”Utilizarea tahografelor de către vehiculele rutiere pe drumurile publice ale țării” Răspuns
Scrisoarea ANTA nr.04/1-1-4111 din 02.06.2020 cu privire la studiul socio-economic al impactului COVID-19 Răspuns
Scrisoarea Asociației AITA nr.117 din 27.05.2020 adresată dlui Ion Chicu – Prim-ministru al RM cu privire la rezultatul crizei provocate de pandemia COVID-19
Scrisoarea Asociației AITA nr.108 din 19.05.2020 adresată dlui Președinte al Republicii Moldova – Igor Dodon, cu privire la majorarea cotei de autorizații cu Federația Rusă cât și liberalizarea tranzitului cu Ucraina
Scrisoarea Serviciului Vamal nr.28/05-5943 din 15.05.2020 cu privire la recomandările IRU
Scrisoarea Serviciului Vanmal nr.28/05-5687 din 08.05.2020 adresată Ministerului Economiei și infrastructurii cu privire la redeschiderea coridoarelor de tranzit adăugotoare
Scrisoarea Asociației AITA nr.93 din 24.04.2020 către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la proiectul de Lege privind micșorarea taxelor pentru autorizațiile de transport rutiere Răspuns
Scrisoarea Asociației AITA nr.82 din 08.04.2020 adresată Serviciului Vamal cu privire la anularea Circularei nr.727-c din 30.12.2015
Scrisoarea Asociației AITA nr.80 din 01.04.2020 adresată dlui Președinte a Republicii Moldova – Igor Dodon, cu privire la abolirea interdicției de intrare a camioanelor moldovenești pe teritoriul Turciei
Scrisoarea Asociației AITA nr.73 din 18.03.2020 către Ministerul Economiei și Infrastructurii cu privire la propunerile pentru a nu bloca activitatea transportatorilor internaționali de mărfuri Răspuns
Scrisoarea Asociației AITA nr.925/2 din 24.02.2020 adresată Serviciului Vamal, cu privire la trecerea frontierei Sculeni (MD) – Sculeni (RO)
Scrisoarea ANTA nr.04/1-1-1699 din 20.02.2020 cu privire la sondajul privind barierele la punctele de trecere a frontierelor Răspuns
Scrisoarea AITA nr.44 din 19.02.2020 adresată Prim-ministrului cu privire la problemele din domeniul transportului rutier de mărfuri
Scrisoarea AITA nr.20 din 16.01.2020 cu privire la modificarea HG nr.10 din 05.01.2012 pentru aprobarea Regulamentului cu privire la delegarea salariaților entităților din RM Răspuns
Scrisoarea Asociației AITA nr.12 din 14.01.2020 adresată Consiliului Consultativ de pe lângă Serviciul Vamal cu privire la propuneri de revizuire a Regulamentului vizând acest Comitet
Scrisoarea Ministerului Economiei și Infrastructurii nr.14-212 din 14.01.2020 cu privire la delegarea unui reprezentant din cadrul Asociației AITA la Consiliul Consultativ în domeniul transporturilor rutiere Răspuns

2019

Cu privire la deficitul de autorizații Răspuns
Cu privire la tahografele digitale Răspuns
Intentie de aderare la proiec pilot de digitalizare TIR Răspuns
Cel mai bun transportator al Eurasiei Răspuns
Probleme la Vama Albita Răspuns
Probleme cu repartizarea CEMT Răspuns
Cu privire la aprobarea PV al Comisiei CEMT Răspuns
Adresarea cu privire la semnarea Procesului Verbal al comisiei CEMT Răspuns
MEI cu taxe majore Răspuns
MEI cu declararea valoriii in vama Răspuns
MEI cu strategia sectoriala Răspuns
MEI cu inspectia tehnica Răspuns
MEI majorare cote de autorizatii Răspuns
MEI cu repartizarea CEMT Răspuns
MEI cu AETR Răspuns
MEI probleme cu FR Răspuns
MEI cu e-autorizatie Răspuns
MEI eliberarea autorizatiilor deficitare Răspuns
Prim ministru, MEI, Comisia CEMT Răspuns
Membrilor Comisiei CEMT Răspuns
MEI eliberarea autorizatiilor deficitare Răspuns
Delegare Comisia CEMT Răspuns
MEI cu sistemul informational e-Autorizatie Răspuns
MEI probleme in transportul rutier Răspuns

 

Dvs. nu puteți copia conținutul acestei pagini!