România: necesitatea declarației în sistemul Ro e-Transport (actualizare)

Luni, 1 iulie 2024 a intrat în vigoare sancțiunile pentru nedeclararea în sistemul RO e-Transport a transportului internaţional de bunuri.

EXCEPTIE de la art. Art. 81 operatorii economici autorizati AEO  – modificare votată la data de 28.06.2024 în sedinta de Guvern.
https://ec.europa.eu/taxation_customs/dds2/eos/aeo_consultation.jsp?Lang=en&holderName=&aeoCountry=RO&certificatesTypes=AEOC&certificatesTypes=AEOF&certificatesTypes=AEOS&Expand=true&offset=1&showRecordsCount=0

Tot de la 1 iulie 2024, OUG 41/2022 modificat și completat prevede sanctiuni și pentru operatorii de transport daca nu asigura transferul datelor curente de poziţionare a vehiculului de transport, care fac obiectul declaraţiei, pe toată durata traseului de transport al bunurilor care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport și soferul primeste amenda daca nu deschide dispozitivul de poziţionare înainte de începerea transportului pe teritoriul naţional, respectiv să oprească dispozitivul de poziţionare numai după livrarea bunurilor la locul de livrare declarat pe teritoriul naţional sau după părăsirea teritoriului naţional.

Avand in vedere ca MFP nu a pus la dispozitia operatorului de transport module informatice gratuite pentru a furniza informaţii cu privire la poziţionarea vehiculului de transport prin utilizarea dispozitivelor de tip terminal de telecomunicaţii, UNTRR a solicitat prorogarea termenului de aplicare a amenzilor cu 6 luni.

În continuare soferii sunt amendati daca nu pun la dispozitie codul UIT primit de la utilizatorul sistemului RO e – Transport, in cazul in care la încarcare nu primesc codul UIT vă recomandăm ca soferul sa scrie acest lucru pe CMR .

Conform OUG 41/2022 –  Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală ori din cadrul Autorităţii Vamale Române, respectiv la solicitarea ofiţerilor şi agenţilor de poliţie din cadrul Poliţiei Române, documentele care însoţesc transportul de bunuri care fac obiectul monitorizării prin sistemul RO e-Transport împreună cu codul UIT pus la dispoziţie de Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1).

Utilizatorii pot declara în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri, cu maximum 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, dar până la prezentarea în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz .

Utilizatorii obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz, sunt:

Art. 8

(1)Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor  referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:

a)destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;

b)beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;

c)furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;

d)depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

e)operatorului economic, pentru bunurile cu risc fiscal ridicat deţinute şi transportate între locul de încărcare şi locul de descărcare, situate pe teritoriul naţional;

f)prestatorului de servicii din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;

g)beneficiarului din România în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;

h)clientului din România în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate iniţial;

i)furnizorului din România în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile, atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

        (la data 30-Sep-2022 Art. 8, alin. (1), litera D. completat de Art. I, punctul 7. din Ordonanta urgenta 132/2022 )

(11) Prin excepţie de la prevederile art. 11 alin. (3), organizatorul transportului sau operatorul de transport, după caz, are obligaţia să actualizeze, în perioada de valabilitate a codului UIT, informaţiile privind identificarea vehiculului de transport rutier ori de câte ori acestea se modifică, înainte de repunerea în mişcare.

(2)Utilizatorii prevăzuţi la alin. (1) sunt obligaţi să pună la dispoziţia operatorului de transport rutier codul UIT aferent bunurilor transportate, direct sau prin intermediul organizatorului transportului, după caz, până cel târziu la prezentarea vehiculului în punctul rutier de trecere a frontierei la intrarea în România sau la locul de import, respectiv la punerea efectivă în mişcare a vehiculului, după caz.

(la data 30-Sep-2022 Art. 8, alin. (2) modificat de Art. I, punctul 9. din Ordonanta urgenta 132/2022 )

(3)Prin intermediul Sistemului RO e-Transport se notifică informaţii către părţile implicate în transportul pe teritoriul naţional al bunurilor cu risc fiscal ridicat.

Art. 81

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul internaţional de bunuri revine următorilor utilizatori:

a)destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;

b)beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri;

c)furnizorului din România, în cazul livrărilor intracomunitare de bunuri;

d)depozitarului, în cazul bunurilor care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.

e)prestatorului de servicii din România, în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României pentru prestarea de servicii, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în statul partenerului comercial;

f)beneficiarului din România, în cazul unor operaţiuni comerciale reprezentând un nontransfer atât pentru bunurile expediate din România pentru prestarea de servicii într-un stat membru al Uniunii Europene, cât şi pentru bunurile rezultate reexpediate în România;

g)clientului din România, în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru către care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României, cât şi pentru bunurile livrate într-un stadiu ulterior după sosire, către altă persoană impozabilă din România sau în cazul în care bunurile respective sunt returnate în statul membru din care au fost expediate sau transportate iniţial;

h)furnizorului din România, în cazul unor operaţiuni comerciale ce se subscriu regimului de stocuri la dispoziţia clientului în situaţia în care România este statul membru din care au fost expediate sau transportate bunurile atât pentru bunurile expediate din România, cât şi în cazul în care bunurile respective sunt returnate în România.

Va rugăm să rețineți că:

– daca bunurile sunt în tranzit prin Romania nu au nevoie de cod UIT

-daca bunurile sunt insotite de documentul vamal – carnet TIR  nu au nevoie de cod UIT pana la vama de descarcare. Dacă vama de descarcare este diferita de locul de descarcare atunci aveti nevoie de la vama de descarcare pana la destinatia finala de cod UIT.
Similar si pentru export.

– Operatorul de transport poate modifica în SPV numarul vehiculului de transport DOAR DACĂ UTILIZATORUL l-a trecut pe transportator în SPV când a generat codul UIT

Termenul de valabilitate a codului UIT este de 5 zile calendaristice, respectiv de 15 zile calendaristice în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri

MFP a publicat la 27 iunie 2028- ORDIN nr. 1337 din 17 iunie 2024 pentru aprobarea Procedurii de utilizare şi funcţionare a sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor de bunuri RO e-Transport, Ordinul a intrat în vigoare în 27.06.2024.

Categoriile de vehicule rutiere care fac obiectul monitorizării în Sistemul RO e-Transport sunt cele care au o masă maximă tehnic admisibilă de minimum 2,5 tone, încărcate cu bunuri cu o masă brută totală mai mare de 500 kg, sau o valoare totală mai mare de 10.000 de lei, aferente cel puţin unei partide de bunuri care face obiectul transportului.

BUNURILE cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport:

Nr. crt. Bunuri catalogate prin Nomenclatorul combinat*
1. Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
3. Băuturi, lichide alcoolice şi oţet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv
4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517
5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
7. Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
8. Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214

 

AITA

AITA