IRU și ETF solicită acțiuni UE cu privire la drepturile și condițiile șoferilor din țări terțe

IRU și TF au transmis astăzi comisarului UE pentru locurile de muncă și drepturile sociale declarația lor comună privind șoferii din țările terțe. Ambele organizații se angajează să lucreze împreună pentru a stabili condițiile de muncă ale șoferilor din terțe, cu respectarea drepturilor acestora.

Partenerii sociale din transportul rutier din Europa, IRU și ETF, au semnat astăzi și au transmis  declarația lor comună privind crearea unui cadru european pentru crearea condițiilor de muncă ale șoferilor din țările terțe   angajați de companii din UE comisarului UE pentru locuri de muncă și drepturi sociale. , Nicolas Schmit.

Cele două organizații și-au exprimat angajamentul de a face profesie de șofer mai atractivă, punând accent pe includerea tinerilor și femeilor din UE și condițiile de muncă ale șoferilor din țări terțe. Acestea includ recunoașterea calificărilor și licențelor lor, în deplină a adera cu reglementările UE și naționale.

Recunoscând contribuția esențială a transportului rutier la reziliență, rețele de mobilitate și lanțuri de aprovizionare, declarația comună subliniază rolul indispensabil al sectorului în economie și ca creator esențial de locuri de muncă. De asemenea, abordează provocarea tot mai mare a penuriei de șoferi profesioniști.

Comisarul UE pentru locuri de muncă și drepturi sociale, Nicolas Schmit  , a declara: „Declarația comună ETF-IRU este un pas important în abordarea penuriei de forță de muncă și de competențe în sectorul transportului rutier. Este o demonstrație angajamentului partenerilor sociali sectoriali europeni de a lua măsuri pentru a stabili condițiile de muncă pentru șoferii din afara UE.”

„Practicile abuzive și condițiile precare de muncă nu în locul în UE. Salut declarația de astăzi, care ar trebui să fie o inspirație pentru alte sectoare”, a adăugat el.

Secretarul general al ETF, Livia Spera  , a declara: „Această declarație marchează un prim pas important către angajamentul atât partenerilor sociali, cât și instituțiile europene în abordarea problemelor de bază ale sectorului transportului rutier. Elementele cheie evidențiate în declarație, inclusiv calculul salariului, încălcările securității sociale și o mai bună aplicare a legii, sunt esențiale pentru ridicarea standardelor industriilor, într-un context de deteriorare a condițiilor de muncă.”

„Sperăm că noul grup de lucru va stimula unele propuneri mai concrete și mai bine direcționate din partea partenerilor sociali”, a adăugat ea.

Directorul IRU EU Advocacy, Raluca Marian  , a declara: „Această declarație comună a partenerilor sociali transportul rutier din Europa din zona o piatră de hotar în eforturile noastre de colaborare pentru a aborda provocările, inclusiv deficitul de șoferi, cu care se confruntă sectorul transportului rutier. , punând, în același timp, accent pe o față profesională deschisă și atractivă. pentru toti.”

„Obiectivul nostru este în primul rând să atragem mai multe talente locale în profesia de șofer, inclusiv tineri și femei. Cu toate acestea, având în vedere amploarea penuriei, sunt necesare șoferi din țări terțe. Salutăm cu căldură sprijinul comisarului Schmit în asigurarea unei experiențe pozitive a șoferului și în găsirea soluțiilor pentru a sprijini aplicarea armonioasă a normelor UE de transport”, a adăugat ea.

„Toți operatorii de transport rutier trebuie să respecte statutul de drept. Orice încălcare sau activitate ilegală trebuie sancționată de competența de aplicare. IRU condamnă cazurile și practicile de maltratare și discriminare împotriva șoferilor din țări terțe, precum cele asistate în zona de parcare Gräfenhausen-West din Germania în 2023, și cazuri similare recente”, a conchis Raluca Marian.

IRU și ETF au creat un grup de lucru comun pentru a aborda chestiuni de interes comun, cum ar fi susținerea unui angajament sectorial pentru respectarea legislației, în special în ceea ce privește condițiile de muncă și plata șoferilor. Aceștia au subliniat importanțarii Pachetului de mobilitate 1 al UE, a combaterii abuzurilor și a promovării controalelor direcționate pentru a asigura un tratament echitabil în general.

Declarația comună abordează, de asemenea, potențiale standarde și cadre pentru sustenabilitatea socială și diligența necesară în bunăstarea șoferilor, având ca scop prevenirea încălcărilor drepturilor omului și ale muncii în sector.

În plus, partenerii sociali solicită Comisiei Europene și statelor membre să-și susțină inițiativa, inclusiv prin dezvoltarea instrumentelor pentru calcularea remunerațiilor șoferilor, angajându-se la o aplicare a regulilor și a creșterii locurilor de parcare și de odihnă pentru șoferi.

Declarația comună solicită tuturor actorilor, publici și privați, să recunoască șoferii profesioniști ca lucrători esențiali și să le asigure respectul și sprijinul în întreaga industrie.

Acesta subliniază responsabilitatea colectivă a implementării Directivei privind durabilitatea corporativă și a promovării unui sector de transport rutier durabil, incluziv și echitabil.

AITA

AITA