Adresarea IRU către Adunarea Generală a ONU privind transportul durabil

În timpul primului Săptămâni anuale a durabilității a ONU, secretarul general al IRU a subliniat acțiunilor cheie pentru a continua promovarea durabilității transportului rutier și a rolului acestuia în dezvoltarea globală.

Cum valorificăm incluziunea socială și sustenabilitatea transportului rutier pentru a realiza Agenda ONU 2030 pentru Dezvoltare Durabilă?

Aceasta este întrebarea pe care secretarul general al IRU, Umberto de Pretto, a abordat-o la Adunarea Generală a ONU săptămâna aceasta de la New York.

„Transportul ne menține hrăniți, sănătoși și aprovizionați cu elementele esențiale ale vieții. Ne aduce la locul nostru de muncă și nu conectează cu cei dragi. Este esențială pentru viețile și mijloacele de trai ale tuturor celor optați de milioane de oameni cu care să împărțim această planetă.

„Toate modurile de transport trebuie să lucreze împreună pentru a duce oamenii și mărfurile la destinații. Toți trebuie să devină mai ecologici și să sprijine în mod proactiv incluziunea socială, în special pentru cele mai sărace comunități din lumea noastră.

„Transportul ecologic este un maraton, nu un sprint. Nu putem aștepta 2050 și apoi apăsăm un „buton magic”. Trebuie să urmăm o combinație de politici diferite în paralel – chiar acum.

„Măsurile pragmatice de eficiență – cum ar fi vehiculele mai lungi, optimizarea rutelor mai bune și pregătirea șoferilor – pot fi mai puțin interesante decât noi tehnologii de combustibil, dar dacă suntem mai eficienți, suntem mai ecologici. Cu mediul propice, legislația și stimulentele potrivite, putem deja să nu reducem amprenta de carbon cu 50%.”

IRU  Green Compact  , o foaie de parcurs globală colectivă pentru atingerea neutralității carbonului în transportul rutier comercial până în 2050, a constatat că măsurile pragmatice de eficiență sunt cheia eforturilor de decarbonizare, la fel de importantă ca și combustibilii alternative pe termen scurt și lung.

Umberto de Pretto a subliniat, de asemenea, rolul crucial al instrumentelor comerciale ONU testate și testate în ameliorarea nu numai a eficienței tranzitului și transportului, ci și a durabilității acestuia.

„Cum pot camioanele care avansează la granite ore, zile și chiar săptămâni – în timp ce emit emisii de carbon – să fie sustenabile? Avem instrumente precum  Convenția UN TIR  care a funcționat de peste șapte decenii. Operațiunile reale de transport în direct arată că eficientizarea trecerilor de frontieră utilizarea sistemului TIR reduce emisiile de carbon ale unei călătorii transfrontaliere cu până la 30%”, a subliniat Umberto de Pretto.

„Trebuie să maximizăm puterea instrumentelor de care dispunem. Orice țară care nu face parte din sistemul TIR trebuie să accelereze aderarea și implementarea acestuia. Guvernele nu trebuie să reinventeze roata. Priviți ce a funcționat de zeci de ani”, a mai degrabă el.

Așteptând cu nerăbdare Deceniul ONU al Transportului Durabil, Umberto de Pretto a detaliat trei sugestii specifice:

În primul rând, Reuniunea Grupului de Experți a Departamentului pentru Afaceri Economice și Sociale al ONU privind transportul durabil, care este formată din părțile interesate reprezentative, ar trebui să devină un eveniment anual pentru a împărți experiențe, bune practici, succes și eșecuri pentru Deceniul de Acțiune pentru Transport Durabil.

În al doilea rând, numărul de convenții ONU ratificate și implementate, cum ar fi TIR,  CMR  și ADR, ar trebui să fie utilizate ca indicatori cheie pentru a monitoriza progresul.

În al treilea rând, nu există o soluție unică. Cooperarea public-privată este necesară pentru a implementa căi pragmatice regionale și locale către neutralitatea carbonului. IRU Green Compact se bazează pe flexibilitatea regională în ceea ce privește colectarea de dovezi, testarea și extinderea soluțiilor.

Umberto de Pretto a concluzionat: „IRU așteaptă cu nerăbdare să joace un rol activ în Deceniul ONU al Transportului Durabil. Noi, împreună cu guvernele, trebuie să luăm toate măsurile disponibile pentru a ne asigura că decarbonizarea nu compromite rolul cheie al transporturilor în dezvoltarea economică și socială.”

AITA

AITA