Membrii IRU solicită politici corecte, practice și sprijin puternic al UE

Grupul IRU al Consiliului pentru Transportul de Pasageri pentru UE (CTP-UE) și Comitetul de legătură pentru transportul de mărfuri pentru UE (CLTM) s-au întâlnit la Bruxelles în timpul Zilelor Conectarea Europei, evenimentul emblematic al mobilității în Europa.

Discuții s-au concentrat pe probleme critice, în special pe mobilitatea pasagerilor, transportul combinat și provocările imigrației ilegale.

În timpul reuniunilor de primăvară a membrilor de la Bruxelles, CTP-EU și CLTM au adoptat poziții politice cu privire la câteva propuneri legislative active ale Comisiei Europene.

În ceea ce privește Comisia de transport combinat, CLTM a adoptat un document care completează poziția IRU față de propunerea Europeană de modificare a  Directivei privind transportul combinat  .

Aceștia au subliniat că revizuirile nu trebuie să afecteze modul în care directiva reglementează accesul la piața transportului rutier de marfă și nici modul în care este interpretată și aplicată.

Sa convenit că domeniul de aplicare geografic al directivei ar trebui să se limiteze în continuare la operațiunile de transport intra-UE care implică cel puțin o trecere a frontierei intra-UE, inclusiv tranzitul printr-o țară terță.

Comitetul pentru transportul de mărfuri și-a exprimat îngrijorarea cu privire la introducerea unei definiții pentru „transport intermodal” în cadrul amendamentelor propuse. Acesta a susținut că introduce incertitudini juridice și a sugerat alinierea terminologiei între noua propunere și directiva existentă.

În consecință, IRU a propus o definiție revizuită a transportului combinat pentru a îngloba operațiunile intermodale intra-UE care implică mai multe etape de transport, în care cel puțin o parte folosește calea ferată, căi navigabile interioare sau transport maritim pe distanță scurtă pentru cea mai mare. iapa. mare parte a călătoriei, fără ca mărfurile să fie manipulate în timpul transbordării între diferite etape de transport.

Recunoscând provocările persistente ale traficului de persoane și ale traficului de migranți, CTP-EU și CLTM au adoptat poziția IRU cu privire la  propunerile Comisiei Europene  care vizează contracararea facilitării intrării, tranzitului și șederii neautorizate în UE.

This aprobare semnalează hotărârea IRU de a proteja industria transporturilor de a fi utilizată fără să știe și să nu vrea în activități ilegale, solicitând sprijin sportiv din partea instituțiilor UE și statelor membre în lupta împotriva criminalității de marfă și a traficului de persoane.

AITA

AITA