De la 1 august 2022 se introduce obligativitatea prezentării informației preliminare la importul/exportul/tranzitul mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova pe cale rutieră

În scopul fluidizării traficului de mărfuri în punctele de trecere a frontierei de stat, cît și în temeiul pct.13 a Dispoziției nr.26 din 14 iunie 2022 a Comisiei pentru situații excepționale a Republicii Moldova, Serviciul Vamal a emis o Circulara nr. 510-C din 26 iulie 2022

Acest document introduce prezentarea obligatorie a informației preliminare despre mărfurile importate/exportate/în tranzit pe teritoriul Republicii Moldova pe cale rutieră. De acum înainte, toate părțile interesate (transportatorii, brokerii vamali etc.) vor trebui să prezinte informații autorităților vamale înainte de importul/exportul/tranzitul mărfurilor. În prezent, informarea prealabilă era un drept, nu o obligație.

De la această dată, operatorii economici autorizați, transportatorii, brokerii vamali și alte părți interesate (denumite în continuare părți interesate) vor fi obligați să furnizeze autorităților vamale informații preliminare privind mărfurile importate/exportate înainte de sosire la frontiera Republicii Moldova. Persoana interesată transmite prealabil informația în sistemul informatic al autorităților vamale ale statului în mod independent sau prin agenții vamali ai Camerei de Comerț și Industrie a Republicii Moldova.

Rețineți că informațiile prealabile pot fi transmise electronic gratuit prin aplicația IRU TIR-EPD (http://tirepd.iru.org ). Acest lucru necesită doar acces la Internet.

Din momentul primirii informațiilor preliminare, autoritățile vamale le vor analiza folosind sistemul de management al riscurilor.

La locul de control al mărfurilor, autoritățile vamale compară informațiile preliminare cu informațiile conținute în documentele de transport, comerciale și (sau) de altă natură. În cazul în care informațiile din bazele de date de informații preliminare nu corespund informațiilor specificate în documentele depuse de transportator, autoritatea vamală va ține cont de aceste neconcordanțe la luarea unei decizii privind aplicarea controlului vamal.

În cazul în care autoritatea vamală nu poate primi informații preliminare din motive tehnice, operațiunile vamale cu privire la mărfurile prezentate se vor desfășura în conformitate cu legislația vamală.

Textul Circularei Serviciului Vamal îl puteți accesa aici.

Admin

Admin