Trimiterea unei declarații generale de sosire (GDA) către Ucraina prin TIR-EPD / Подача общей декларации о прибытии (ОДП) в Украину через TIR-EPD

Serviciul GDA în TIR-EPD oferă oportunități semnificative de eficientizare a operațiunilor și de economisire a timpului și a costurilor pentru operatorii de transport.

Mecanismul de depunere a GDA împreună cu TIR-EPD direct la vama ucraineană elimină necesitatea contactării brokerilor, reducând costurile și simplificând procesul pentru toți participanții.

Funcția GDA este disponibilă în aplicația TIR-EPD începând cu 31.01.2024.

IRU introduce posibilitatea de a cumpăra unități și de a depune declarații generale de sosire (GDA) către Ucraina prin aplicația TIR-EPD. Deținătorii de Carnete TIR vor putea alege dacă vor trimite simultan GDA și EDP în Ucraina, numai GDA sau numai EPD.

Aceste inovații vor permite IRU să reducă costurile și timpii de vămuire, eliminând necesitatea serviciilor de intermediere impuse operatorilor internaționali de transport rutier.

Mai jos sunt informații de bază despre preț:

  • 1 unitate: 5 CHF
  • Pachet de 5 unități: 22,50 CHF
  • Pachet de 10 unități: 45 CHF
  • Pachet de 20 de unitati: 90 CHF

Plata unităților se poate face prin transfer bancar sau card de credit. Vă rugăm să rețineți că tranzacțiile nu sunt rambursabile.

 

La acest mesaj informativ este atașat un ghid detaliat pas cu pas despre cum să achiziționați unități GDA și să trimiteți un GDA în Ucraina.

În limba engleză accesați instrucțiunea aici.

În limba rusă accesați instrucțiunea aici.

————————————————————————————————————————————————————-

Подача общей декларации о прибытии (ОДП) в Украину через TIREPD

 

Услуга ОДП в TIR-EPD предоставляет значительные возможности для оптимизации операций и экономии времени и затрат для транспортных операторов.

Механизм подачи ОДП вместе с ЭПД непосредственно в украинскую таможню, устраняет необходимость обращения к брокерам, уменьшая расходы и упрощая процесс для всех участников.

Функция ОДП  доступна в приложении TIR-EPD начиная с 31/01/2024.

IRU вводит возможность приобретения единиц и подачи ОДП в Украину через приложение TIR-ЭПИ. Держатели МДП смогут выбирать, отправлять ли в Украину одновременно ЭПД и ОДП, только ЭПД или только ОДП. Эти нововведения позволят IRU снизить стоимость ОДП и время прохождения таможенного контроля, устранив необходимость в брокерских услугах, навязываемых операторам международных автоперевозок.

Ниже представлена основная информация о ценах:

  • 1 юнит: 5 CHF
  • Пакет 5 юнитов: 22,50 CHF
  • Пакет 10 юнитов: 45 CHF
  • Пакет 20 юнитов: 90 CHF

Оплату юнитов ОДП можно произвести банковским переводом или кредитной картой. Пожалуйста, обратите внимание, что транзакции не подлежат возврату.

Подробное пошаговое руководство о том, как приобрести юниты ОДП и подать ОДП в Украину, прилагается к данному информационному сообщению.

Руководство на английском языке можно найти здесь.

Руководство на русском языке можно найти здесь.

Admin

Admin