Ședința Plenară a Consiliului Economic de pe lângă Prim-Ministrul RM

La data de 01 noiembrie 2023, a avut loc Ședința Plenară a Consiliului Economic prezidată de Domnul Dorin RECEAN – Prim-ministrul Republicii Moldova. Din partea Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) la ședința menționată a participat dl Iulian POSTICĂ – Administrator Asociația AITA.

În cadrul ședinței menționate, dl Iulian Postică a abordat următoarele subiecte importante:

  • Necesitatea identificării unor soluții ce țin de fluidizarea traficului rutier în punctele de frontieră, în speță amenajarea unor parcări specializate destinate staționării vehiculelor rutiere de mare tonaj în preajma punctelor de traversare a frontierei și introducerea rândului electronic;
  • Debirocratizarea transportului rutier internațional de mărfuri, prin ajustarea normelor privind documentele primare cu regim special la practica europeană, prin excluderea foii de parcurs din nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special și excuderii stampilei ÎS Editura de Imprimare ”Atatistica” la înregistrarea scrisorilor de transport internaționale tip CMR;
  • Problema ce ține de lipsa conducătorilor auto în domeniul transportului rutier internațional.
  • Eliminarea verificării limitei de ședere a conducătorilor auto în Romania de 90 zile în perioada de 180 zile.

În urma dezbaterilor care au avut loc pe marginea subiectelor expuse mai sus, dl Dorin RECEAN – Prim-ministrul Republicii Moldova a menționat faptul că vor fi întreprinse măsuri în vederea soluționării lor, în special: determinarea unor formule pentru partenerii privați în vederea construcției parcărilor specializate în preajma punctelor de traversare a frontierei; modificarea cadrului legislativ privind excluderea foii de parcurs din nomenclatorul formularelor tipizate de documente primare cu regim special; extinderea numărului de țări în vederea eliminării necesității deținerii permisului de muncă.

Admin

Admin