România: Guvernul a aprobat mai multe acte normative printre care toleranțele la mase și dimensiuni, eliminarea atestatului transport agabaritic și măsuri pentru reducerea timpilor de așteptare la frontiere

Guvernul României a aprobat în ședința din data de 18.01.2024, mai multe acte normative.

Astfel, au fost adoptate de către Guvernul României următorul act normativ:

1. Eliminarea diferențierii între transportul rutier național și transportul rutier internațional în privința acordării despăgubirilor conform Convenției CMR, prevedere stabilitate prin Ordonanța pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul transportului rutier
2. Posibilitatea reducerii tarifelor Autorizărilor Speciale de Transport (AST) prin asigurarea competenței Adunării Generale a Acționarilor a CNAIR SA privind aprobarea tarifelor pentru prestațiile specifice, altele decât tariful de utilizare a rețelei de drumuri. Acest aspect a fost reglementat prin Hotărârea pentru modificarea și completarea anexei nr. 1 la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 84/2003 pentru înființarea Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere- SA prin reorganizarea Regiei Autonome “Administrația Națională a Drumurilor din România”
3. Eliminarea obligativității deținerii de către conducătorii auto atestatului pentru transport agabaritic. Solicitarea a fost transpusă prin adoptarea actului normativ prin care se modifică OUG nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice.
Totodată, cu privire la măsurile care nu necesită adoptarea prin acte normative, Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere, a inițiat, în vederea reducerii timpilor de așteptare, implementarea separării fluxurilor UE și non-UE în punctele de trecere a frontierei (care permit acest lucru) și este în derulare identificarea soluțiilor tehnice aferente.
De asemenea, în această activitate, este în derulare procedura de constituire a două grupuri de lucru pentru modificarea OG nr. 49/2022 privind transportul alternativ și pentru crearea cadrului normativ în vederea eliminării ”pirateriei” în transporturi. Astfel, de luni 22.01.2024, aceste grupuri de lucru vor fi constituite și vor începe activitatea.

AITA

AITA