Punct de vedere Asociația AITA privind controalele timpului de muncă și odihnă a conducătorilor auto în cadrul operațiunilor de transport rutier în trafic internațional

Prin scrisoarea nr.173 din 20 septembrie 2023, Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) s-a adresat Guvernului Republicii Moldova în vederea soluționării problemei ce ține de controalele timpului de muncă și odihnă a conducătorilor auto care conduc vehicule rutiere în cadrul operațiunilor de transport rutier în trafic.

În cazul Republicii Moldova este foarte important să conștientizăm faptul că în decurs de 1-2 ore după începerea cursei, conducătorul auto este obligat să parcurgă formalități de traversare a frontierei de stat. Din păcate, aceste formalități la frontiera moldo-română, până la începerea războiului din Ucraina, durau până la 40 de ore, iar după declanșarea războiului durează câteva zile. În timpul aflării în frontieră conducătorul auto se află la volan, respectiv toată această perioadă este catalogată ca activitate de muncă, respectiv la ieșirea din frontieră conducătorii auto moldoveni deja încalcă normele timpului de muncă și odihnă. Mai mult ca atât, pe teritoriul Republicii Moldova la moment nu există parcări specializate unde conducătorii auto ar putea beneficia de staționare în perioade de pauză și repaus.

Mai mult ca atît, actualmente nici un colaborator al Agenției Naționale Transport Auto nu deține cartele de control valide. În lipsa cartelor de control colaboratorii Agenției Naționale Transport Auto obligă conducătorii auto să le imprime extrase din tahografe, iar în cazul în care conducătorul auto refuză acestuia i se întocmește proces-verbal contravențional, pentru obstrucționarea organului de control și se ridică plăcuțele de înmatriculare a vehiculului.

Această practică este una vădit abuzivă, ori citirea, imprimarea și/sau descărcarea datelor din tahograf se face  prin intermediul cartelei de control, care fixează intervenția dată și este obligația controlorului de a o face, nu a conducătorului auto.

În contextul celor expuse, AITA considerăm judicios ca orice acțiuni de control privind timpul de muncă și odihnă să fie abordate complex și sincronizat cu:

  1. Soluționarea  problemei traversării  extrem de lente a frontierei de stat, în special pe segmentul moldo-român,
  2. Crearea parcărilor speciale,
  3. Instruirea și dotarea colaboratorilor cu atribuții de control ai Agenției Naționale Transport Auto cu cartele de control,
  4. Asigurarea interconectării cu sistemul european privind schimbul de date privind timpul de muncă și odihnă TACHOnet.

Pentru a face cunoștință cu textul integral al scrisorii accesați aici.

 

Admin

Admin