Prima ședință a Grupului de lucru privind dezvoltarea transporturilor rutiere comerciale, instituit prin Decizia Prim-ministrului Republicii Moldova nr.25 din 19 august 2020.

Astăzi, 20 august 2020, a avut loc prima ședință a Grupului de lucru privind dezvoltarea transporturilor rutiere comerciale, instituit prin Decizia Prim-ministrului Republicii Moldova nr.25 din 19 august 2020.

Această Decizie a fost adoptată în urma discuțiilor care au avut loc în cadrul întâlnirii prin video-conferință cu dl Ion CHICU, Prim-ministru al Republicii Moldova, în baza demersului înaintat de către Consiliul Consultativ de pe lângă Ministerul Economiei și Infrastructurii către Conducerea Republicii Moldova.

Grupul de lucru menționat va avea următoarele obiective în activitatea sa: abordarea problemelor urgente, organizarea de discuții profunde și competente pe fiecare problemă abordată, înființarea unui plan de acțiuni pentru remedierea situațiilor și abordarea unui proces deschis pentru toți cei cointeresați.

Cele mai importante probleme care au fost expuse de către Asociația AITA sunt următoarele:

 • Restabilirea Ministerului Transporturilor și Infrastructurii Drumurilor – ca organ central de specialitate în domeniul transporturilor și infrastructurii;
 • Modificarea Codului transporturilor Rutiere nr.150 din 17.07.2014; 
 • Inițierea discuțiilor cu CNPF și Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe privind aprobarea modificărilor legislației, care vor permite transparentizarea calculelor primei de asigurare RCA, CASCO,  CARTEA VERDE separat pentru autobuse, camioane, taximetre. La stabilirea mărimii primei de asigurare urmează să fie luate în considerație factorii determinanți din economie, precum și analiza comparativă cu mărimea primei de asigurare din alte țări, permiterea achitării în rate a poliței de asigurare, simplificarea procedurilor ce țin de păstrarea valabilității Poliței RCA în cazul antrenării unei unități de transport cu RCA valabil pentru alt asigurat;
 • Instituirea moratoriului (de comun cu Ministerul Economiei și Infrastructurii și ministerului Finanțelor) la controalele fiscale și cele efectuate de ANTA planificate și inopinate până la sfârșitul anului 2020, cu excepția combaterii transporturilor ilicite și respectării, pe drumurile publice, a masei totale maxime admise, maselor maxime admise pe axe și/sau dimensiunilor maxime admise ale vehiculelor rutiere;
 • Scutirea de plata impozitului pe venit din activitatea de întreprinzător pentru anul 2020 și 2021;
 • Amânarea cu 6 luni, până la data de 31.12.2021 a plăților obligatorii de asigurări sociale și fondul de pensii precum și plăților pentru asigurarea medicală obligatorie;
 • Compensarea a 50% din costul accizelor combustibilului consumat la transportul rutier de marfă și transportul rutier de pasageri pe rute regulate, analogic practicii UE;
 • Reducerea cu 50% a mărimii taxelor rutiere pentru autobuse și camioane;
 • Deducerea la cheltuieli a costului tuturor lucrărilor de întreținere și reparație a unităților de transport;
 • Modificarea Legii nr.160 și micșorarea cu 50% a costului autorizațiilor pentru transportul internațional de marfă;
 • Compensarea integrală pe un termen de 6 luni a dobânzilor pentru contractele de leasing încheiate și active până la pandemie pentru procurarea autobuselor-camioanelor/taximetrelor;
 • Compensarea dobânzilor pentru un termen de trei ani la contractele de leasing, ce vor fi încheiate pentru procurarea unităților de transport cu vârsta de până la cinci ani;
 • Inițierea negocierilor cu organele competente din Federația Rusă pentru majorarea cotei de autorizații bilaterale/tranzit pentru anul 2020;
 • Inițierea negocierilor (de comun cu MAEIE și MEI) cu Federația Rusă, Turcia și Ucraina pentru liberalizarea transporturilor bilaterale de mărfuri pentru o perioadă de doi ani post-pandemie;
 • Modificarea Codului transporturilor rutiere aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014.

 

Actualmente, Asociația AITA a prezentat Ministerului economiei și Infrastructurii proiectele de modificare a următoarelor acte legislative și normative:

 • Modificarea Hotărîrii Guvernului nr.294 din 17.03.1998 vizînd excluderea formularelor scrisorilor de transport internaționale (CMR), procurate de către entități în scopul efectuării transporturilor internaționale care sunt utilizate numai după înregistrarea acestora la Întreprinderea de Stat Editura de Imprimare ”Statistica”;
 • Modificarea art.104 din Codul Fiscal nr.1163/1997 privind livrările scutite de T.V.A. cu dreptul de deducere;
 • Modificarea Legii nr.160 din 22.07.2011 privind reglementarea prin autorizare a activității de întreprinzător, la capitolul ce ține de diminuarea taxelor pentru autorizațiile de transport internaționale;
 • Modificarea Anexelor nr.3 și nr.6 la Titlul IX ”Taxe rutiere” din Codul fiscal nr.1163 din 24.04.1997 pricind micșorarea cotelor taxelor pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate și neînmatriculate în Republica Moldova a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise.

Admin

Admin