Participarea administraţiei Asociaţiei la lucrările şedinţelor organelor de conducere a IRU

Preşedintele Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova Dl Mihail Usatîi şi dl Dumitru Albulesa, Administrator AITA, participă în perioada 3-4 mai, curent, la lucrările Consiliului pentru Transporturi IRU (CTM) şi la Asambleea Generală IRU, desfăşurate în or. Geneva (Elveţia).

În cadrul şedinţei Consiliului pentru Transporturi IRU (CTM) vor fi discutate un şir de probleme de importanţă majoră: elaborarea unui nou sistem a cotelor multilaterale CEMT, vizînd înlăturarea restricţiilor de curse efectuate, soluţii de hotărâre a problemelor legate de deficitul de conducători auto, stabilirea unui proiect de digitizare a sistemului TIR, TIR intermodal, introducerea sistemului e-CMR etc.

În cadrul Asambleei Generale IRU urmează a fi discutate un şir de probleme, cum ar fi: aspecte financiare cu privire la activitatea IRU, aprobarea poziţiei IRU vizînd gestionarea tranziţiei pentru autovehicule, înmânarea premiilor IRU managerilor de top 2018 în transport rutier, organizarea Congresului Internaţional IRU de la Oman, etc

Admin

Admin