IRU stabileşte un set de măsuri pentru rezolvarea lipsei şoferilor de camion

Criza șoferilor, care a devenit o problemă globală în ultimul deceniu, întrerupe în special activitățile de comerț exterior. Profesia își pierde din atractivitate din cauza cozilor lungi la granițe, a timpilor de așteptare de săptămâni, a problemei imigranților ilegali și a orelor lungi de lucru. Pentru a depăși problema șoferilor de camion, care a început în Anglia și s-a extins în Germania şi în alte țări europene, în baza studiului IRU, s-a stabilit o listă a sugestiilor care pot oferi o soluție la problema lipsei șoferilor.

IRU a efectuat vizite la firme de transport, pentru a stabili nevoile și așteptările sectorului. Potrivit sondajului, la care au participat 1.524 de companii de transport de pasageri și mărfuri din 25 de țări, în 2021 exista un deficit total de peste 2,6 milioane de șoferi, iar acest număr va crește dacă nu se iau măsuri. Sondajul a relevat că lipsa șoferilor pentru transportul global de marfă va continua să fie o problemă structurală și va fi un factor de limitare a creșterii sectorului transportului rutier în următorii ani.

Pe lângă aceste anchete, IRU a pregătit o foaie de parcurs pentru a combate absența șoferilor, care a fost împărtășită cu țările membre. În acest context, s-a evidenţiat de exemplu că, în țări precum Portugalia și Spania, au fost introduse reglementări în legislația națională pentru îmbunătățirea practicilor șoferilor în zonele de încărcare și descărcare. În secțiunea sondajului referitoare la Turcia se arată că îmbunătățirile politicii salariale nu sunt suficiente pentru a atrage șoferi.

Listă a sugestiilor care pot oferi o soluție la problema lipsei șoferilor:

– Armonizarea reglementărilor pentru conducătorii auto cu legislația țării și accelerarea lucrărilor în această direcție, cu Pachetul care conține regulile privind perioadele de muncă-repaus, intrarea pe piață și profesie, returnarea șoferului și a autovehiculului la domiciliu în domeniul de aplicare a legislației UE;

– Scăderea vârstei de intrare în profesie, care în prezent este de 21 de ani pentru transportul de mărfuri și 26 de ani pentru transportul de persoane;

– Stabilirea unui sistem de tranziție de la ucenic la principal pentru profesia de șofer profesionist;

– Stabilirea unor măsuri pentru a îmbunătăți comportamentul și practicile șoferilor în zonele de încărcare și livrare;

– Inițierea eforturilor de a aduce femeile în sector, cu oferirea de stimulente;

– Oferirea de formare continuă, inclusiv cursuri periodice și de reînnoire pentru profesie;

– Asigurarea faptului că profesia de șofer profesionist este inclusă în sfera personalului calificat și beneficiază de stimulentele active de muncă;

– Reducerea costurilor suportate pentru alte certificări, examene și reînnoiri de certificate, în special a permisului de conducere;

– Actualizarea legislației relevante și introducerea de stimulente pentru angajare, pentru a îmbunătăți și standardiza politicile salariale pentru șoferii profesioniști.

Raportul global privind absența șoferilor pentru 2022, elaborat de IRU și Declarația de intenție publicată de IRU, au fost partajate ministerelor relevante, pentru creșterea gradului de conștientizare a întregului sector.

 

Admin

Admin