Informații suplimentare pentru operatorii de transport care dețin unități de transport în leasing financiar la depunerea cererilor pentru participare la repartizarea autorizațiilor CEMT

Agenția Națională Transport Auto a inform transportatorii, că în conformitate cu prevederile art. 7, alin (43), lit. b) din Regulamentul privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 257/2017,autovehiculele eligibile pentru repartizarea autorizațiilor CEMT sunt definite ca ansamblul format dintr-un camion sau un autotractor cuplat cu o semiremorcă, care sunt deținute în proprietate și/sau leasing financiar.

Totodată, potrivit art. 5, alin. (18) din Codul Fiscal, contractul de leasing financiar este definit ca orice contract de leasing care îndeplinește cel puțin una din următoarele condiții:

  1. riscurile și beneficiile aferente dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului să fie transferate locatarului la momentul încheierii contractului de leasing;
  2. suma ratelor de leasing să reprezinte cel puțin 90% din costul de intrare al bunului dat în leasing;
  3. contractul de leasing să prevadă expres transferul către locatar, la momentul expirării contractului, al dreptului de proprietate asupra bunului care face obiectul leasingului;
  4. perioada de leasing să depășească 75% din durata de funcționare utilă a bunului care face obiectul leasingului.

Astfel, operatorii de transport care participă la repartizarea autorizațiilor multilaterale CEMT pentru perioada anului 2022, care în conformitate cu certificatul de înmatriculare dețin autovehicule în „Leasing”, suplimentar vor prezenta probe că autovehiculele sunt deținute în baza unui contract de „Leasing Financiar”, pentru examinare și luarea deciziei în cadrul ședințelor de lucru ale Comisiei CEMT 2022.

Sa menționat că, în conformitate cu prevederile art. 73 din Regulamentul menționat, cererile și documentele pentru participare la repartizarea autorizațiilor CEMT, inclusiv și copiile contractelor care atestă că  autovehiculele sunt deținute în baza unui „Leasing Financiar”, urmează a fi depuse până în ultima zi lucrătoare a lunii octombrie.

 

Admin

Admin