Derogări referitor la restituirea autorizațiilor bilaterale și tranzit pentru efectuarea transportului de mărfuri pe teritoriul statelor Uniunii Europene

În scopul neadmiterii sancționării operatorilor de transport pentru restituirea autorizațiilor de transport neutilizate, în contextul liberalizării transportului de mărfuri urmare a semnării Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană, la 29 iunie curent, ANTA a înaintat propuneri pentru stabilirea derogărilor la prevederile Codului transporturilor rutiere nr. 150/2014. 

Decizia Comisiei pentru Situații Excepționale, Dispoziția nr. 36 din 05 septembrie 2022:

 ”prin derogare de la prevederile art. 31²⁴ alin. (8) din Codul transporturilor rutiere nr. 150/2014, se permite restituirea autorizațiilor unitare de transport rutier internațional neutilizate, eliberate operatorilor de transport rutier în perioada 01.04.2022 – 30.06.2022, pentru operațiunile de transport rutier de mărfuri (bilateral și tranzit) efectuate între Republica Moldova şi statele Uniunii Europene, fără aplicarea sancțiunilor.”

 Astfel, operatorii de transport rutier care au primit autorizații ale statelor Uniunii Europene pentru transportul de mărfuri în regim bilateral și tranzit, în perioada 01.04.2022 – 30.06.2022, nu vor fi sancționați pentru nerestituirea autorizațiilor în termenul stabilit de 90 zile de la data eliberării acestora.

Sursa: Agenția Națională Transport Auto

Admin

Admin