Stimularea rezilienței și prosperității în centrul atenției la conferința de la Tașkent

Liderii industriei, organizațiile de dezvoltare și instituțiile financiare din 30 de țări s-au reunit în Uzbekistan pentru o conferință internațională  privind evoluțiile comerțului și tranzitului.

Conectivitatea regională, tranzitul de-a lungul coridoarelor multimodale est-vest și nord-sud, digitalizarea și deficitul cronic de șoferi au fost în fruntea agendei la o conferință regională cheie privind transportul rutier de la Tașkent.

În deschiderea conferinței, președintele IRU, Radu Dinescu, a declarat: “Ne întâlnim astăzi chiar în inima Drumului Antic al Mătăsii. Uzbekistanul poate fi o țară fără ieșire la mare, iar întreaga regiune poate fi plină de țări fără ieșire la mare, dar locația dvs. geografică este la fel de importantă acum ca și în cele mai vechi timpuri, traversând intersecțiile critice nord-sud și est-vest și conectând puterile comerciale și economice ale lumii”.

În discursul său de bun venit, președintele AIRCUZ, Sanjar Pulatov, a declarat: “În centrul activității noastre în Uzbekistan și în zona mai largă se află, desigur, sistemul TIR, cel mai lung parteneriat public-privat continuu al Organizației Națiunilor Unite”.

“În această regiune, ca și în altele, TIR continuă să joace un rol important în facilitarea comerțului și a transportului, menținând în același timp securitatea și transparența transporturilor transfrontaliere”, a adăugat el.

Serviciile de transport rutier sunt esențiale pentru dezvoltarea economică și socială, stimulând prosperitatea, comerțul, incluziunea socială și, în cele din urmă, pacea.

Cu toate acestea, progresele tehnologice rapide, incertitudinea geopolitică și criza climatică redefinesc în prezent operațiunile de transport rutier la nivel mondial.

Principalele provocări ale industriei

Principalii vorbitori ai sesiunii plenare au abordat reziliența lanțurilor de aprovizionare în perioade de criză, subliniind necesitatea coordonării și cooperării regionale pentru a reconstrui încrederea în întregul lanț logistic.

O sesiune cu instituțiile financiare internaționale și partenerii de dezvoltare au discutat despre investițiile în soluții hard și soft pentru a conecta mai bine Asia Centrală cu piețele globale. Țările, în special țările în curs de dezvoltare fără ieșire la mare, nu pot realiza o dezvoltare durabilă fără coridoare de transport robuste și multimodale și fără o infrastructură fiabilă.

Perturbarea comerțului și a legăturilor de transport a afectat multe coridoare din regiune, sporind presiunea asupra frontierelor deja congestionate. Investițiile în infrastructura hard trebuie să fie cuplate cu infrastructura soft – procesele, normele și serviciile care sprijină transportul eficient.

În timpul unei sesiuni despre excelența profesională, companiile de transport și-au împărtășit experiențele în implementarea RoadMasters, soluția IRU de gestionare a riscurilor și talentelor, pentru a optimiza operațiunile și a aborda lacunele de performanță.

Vorbitorii au subliniat modul în care RoadMasters i-au ajutat să îmbunătățească siguranța rutieră și performanța HSE (sănătate, siguranță și mediu), precum și să reducă fluctuația șoferilor și să sporească retenția șoferilor.

Un alt panel s-a axat pe deficitul cronic și grav de șoferi la nivel mondial. Investițiile în infrastructură, vehicule și hardware sunt importante, dar concentrarea asupra oamenilor și a calificării lor profesionale este esențială pentru a garanta un transport sigur și durabil.

Investițiile în oameni sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor privind eficiența transporturilor, siguranța rutieră și decarbonizarea industriei.

În remarcile sale finale, secretarul general al IRU, Umberto de Pretto, a concluzionat: “Sunt mândru și încântat că guvernele și întreprinderile din întreaga lume profită la maximum de cei 75 de ani de experiență și expertiză ai IRU pentru a construi un sector de transport rutier mai bun, mai ecologic și mai eficient”.

De asemenea, au fost organizate ceremonii pentru a onora șoferii profesioniști pentru curajul și curajul lor continuu în fața celor mai grave crize ale umanității și pentru a premia cei mai buni operatori eurasiatici de transport rutier.

În cele din urmă, a avut loc o ceremonie de semnare a Cartei 75 a IRU, un angajament al industriei care consolidează angajamentul industriei transportului rutier de a ajuta oamenii în perioade de criză. Versiunea digitală a Cartei IRU 75, disponibilă în șase limbi, poate fi, de asemenea, semnată online.

 

Admin

Admin