Serviciul Vamal al RM efectuează măsuri de gestionare a fluxului de mijloace de transport

În scopul stabilirii măsurilor de gestionare a fluxului de mijloace de transport, inclusiv stabilirea unor itinerare de tranzit, în temeiul pct. 14 al Dispoziției nr. 26 din 14 iunie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, Serviciul Vamal a emis Ordinul nr.401-O din 26.10.2023 (accesați aici).

Acțiunile sunt condiționate de necesitatea stabilirii unor măsuri de gestionare a fluxului de mijloace de transport, inclusiv stabilirea unor itinerare de tranzit, ținând cont de infrastructura posturilor vamale, drumurilor de acces structurate pe două benzi de circulație, inclusiv lucrările de reconstrucție și extindere a postului vamal Sculeni din Republica Moldova și biroului vamal Sculeni din România, având în vedere blocajele operaționale formate și necesitatea întreprinderii măsurilor urgente în vederea decongestionării posturilor vamale de frontieră.

Astfel, în scopul decongestionării posturilor vamale de frontieră:

  1. Începând cu 01 noiembrie 2023, se interzice ieșirea prin postul vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier, 3020) a mijloacelor de transport fără marfă implicate în transportul internațional, inclusiv remorci, semiremorci, cisterne, containere, cu excepția mijloacelor de transport de tip termos/refrigeratoare fără marfă.
  2. Pentru transportul mărfurilor de la pozițiile tarifare: 1001 – grâu, 1005 – porumb, 1206 – semințe de floarea  soarelui, cu excepția celor ambalate pentru vânzarea cu amănuntul, aflate în regim de tranzit internațional, se stabilește în perioada de 01 – 30 noiembrie 2023, următoarele itinerare de tranzit prin teritoriul Republicii Moldova:
  • de la postul vamal Criva 1 ( PVFI, rutier, cod 1030) spre postul vamal Costești (PVFI, rutier, cod 1010);
  • de la posturile vamale Tudora (PVFI, rutier, 2050) și postul vamal Giurgiulești 2 (PVFI, rutier, 3030) spre Postul vamal Giurgiulești 1 (PVFI, rutier, cod 3020).

Totodată, conform pct.5 din Ordinul menționat:

  • în cazul prezentării mijloacelor de transport la alt post vamal de destinație decât postul vamal indicat în declarația vamală de tranzit T1/Carnet TIR, cu excepția unor incidente în cadrul procedurii de tranzit, cererea de modificare a postului vamal de destinație (redirecționare) spre alt post vamal nu va fi acceptată, titularul regimului fiind informat despre obligativitatea prezentării mărfurilor la postul vamal de destinație indicat în declarația vamală/carnet TIR. În același timp, funcționarii din cadrul postului vamal vor depune o sesizare privind examinarea cazului privind posibila încălcare a regulilor vamale sau după caz, și vor întocmi procesul verbal cu privire la contravenție în modul stabilit. Totodată, în cazul neconformării de către transportator a obligațiunii de prezentare a mijloacelor de transport către postul vamal de destinație, funcționarul vamal va sesiza suportul secției echipe mobile în vederea însoțirii mijloacelor de transport la postul vamal de destinație indicat în declarația de tranzit/Carnet TIR.

Admin

Admin