Ședința de lucru cu tematica: „Evaluarea condițiilor și a procesului de emitere a autorizației speciale de transport (AST)”

Ieri, 22 octombrie 2019 Ministerul Economiei şi Infrastructurii şi Agenţia Naţională Transport Auto (ANTA) în parteneriat cu Programul USAID Reforme Structurale în Moldova au organizat o ședința de lucru cu tematica: „Evaluarea condițiilor și a procesului de emitere a autorizației speciale de transport (AST)” şi a fost de asemenea, prezentat proiectul Conceptului tehnic al Sistemului de Management Integrat al ANTA.

Experţii USAID au prezentat o analiză amplă a procesului de emitere a Autorizației AST, precum şi o estimare a costurilor administrative ale activităților aferente procedurii de obținere a Autorizației AST. Tot în acest raport a fost prezentat şi o analiză comparativă cu alte țări a taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehicule a căror masă totală, sarcină masică pe axă sau ale căror dimensiuni depășesc limitele admise. Experţii au propus spre discuţii unele propuneri privind optimizarea procesului de emitere și aplicare a Autorizației AST de către ANTA şi entitățile participante la procesul de emitere, precum și propuneri pentru stabilirea taxei de depășire.

Asociaţia AITA a susţinut propunerile de modificare urgentă a procesul de emitere a Autorizației AST şi micşorarea preţul lor. A fost propus Ministerului şi Agenţiei ANTA să întreprindă măsuri urgente privind elaborarea proiectelor de acte normative şi legislative, care ar minimiza substanţial costul şi termenul de eliberare a Autorizaţiei AST.

Referitor la proiectul Conceptului tehnic al Sistemului de Management Integrat al ANTA Asociaţia AITA nu a susţinut la moment acest proiect în varianta prezentată, fiindcă nu a fost prezentat spre avizare, nu este clar care vor fi costurile pentru operatorii de transport şi termenele de implementare. Această propunere a fost susţinută de marea majoritate de transportatori prezenţi la eveniment.

Din partea Asociaţiei la acest eveniment a participat dl Dumitru ALBULESA; Administrator AITA.

Admin

Admin