Ședință de lucru a conducerii Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) și conducerii Serviciului Vamal din Moldova

La data de 15 februarie 2023, reprezentanții Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) de comun cu conducerea Serviciului Vamal au desfășurat o ședință de lucru, în cadrul căreia au fost discutate soluții de optimizare a condițiilor de traversare prin posturile vamale de frontieră și minimizarea timpilor de așteptare pentru transportatorii de mărfuri. Din partea Asociației AITA la ședința menționată au participat dl Valeriu TULBU – Președinte Asociația AITA, dnii Iulian POSTICĂ și Ghenadie ȚAULEAN – Administratori Asociația AITA.

În cadrul ședinței, Directorul adjunct al Serviciului Vamal – dl Nicolae VUTCARIOV a menționat despre inițiativa Serviciului Vamal de a crea parcări speciale pentru camioane, în apropierea posturilor vamale în zonele Nord, Centru și Sud, cu implementarea rândului electronic. O inițiativă planificată pentru realizarea în timpul apropiat cu suportul partenerilor naționali și celor internaționali, menită într-un final să creeze condiții optime de staționare pentru transportatori, prin prisma asigurării standardelor internaționale.

De asemena, dl Nicolae Vutcariov a a menționat faptul, că Serviciul Vamal realizează un studiu complex privind fluxul traficului transfrontalier, care va servi drept bază pentru a estima capacitatea necesară a zonelor de așteptare și cheltuielile de construcție a acestora.

Conducerea Asociației AITA a expus disponibilitatea de a oferi suport în acțiunile planificate de către autoritatea vamală din Republica Moldova și a expus viziunea transportatorilor de mărfuri, pentru oportunitatea creării și amenajării zonelor de așteptare.

În cadrul ședinței sa discutat și demararea Proiectului Pilot ”TIR Digital”. Acest Proiect presupune realizarea schimbului de date în formă electronică între Republica Moldova și Ucraina, pentru a elimina obligativitatea suportului de hârtie, ca bază juridică. Astfel, părțile au punctat importanța implementării Proiectului, care va oferi beneficii substanțiale mediului de afaceri, cît și autorităților prezente în frontieră, prin eficientizarea și armonizarea procedurilor.

În încheiere, părțile și-au reiterat intențiile în vederea dezvoltării dialogului între vamă și business, pentru identificarea soluțiilor optime de minimizare a timpilor de așteptare pentru transportatorii de mărfuri, dar și pentru a stabili noi perspective de colaborare pe subiecte de interes comun.

Admin

Admin