Ședința comună de lucru a Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) și Serviciul Vamal

La inițiativa Președintelui Asociației Internațioanle a Transportatorilor Auto din Moldova – dl Valeriu Tulbu, a fost organizată la sediul Servciului Vamal o ședință de lucru comună. Principalele subiecte de pe agenda întâlnirii de lucru au vizat: măsurile întreprinse privind fluidizarea traficului de mărfuri și mijloace de transport la frontieră, mecanismele și instrumentele de intervenire promptă în vederea minimizării timpilor de așteptare la frontieră, crearea zonelor de așteptare pentru camioane în apropierea posturilor vamale situate pe frontiera moldo-română, inițiativa de identificare și realizare a rândurilor electronice pentru transportatori, stadiul actual privind proiectul de realizare a controlului într-o singură oprire cu autoritățile din România, precum și digitalizarea documentelor aferente vămuirii și anume inițierea unui proiect pilot privind documentul pentru transport e-CMR.

Totodată, în cadrul ședinței au fost discutate acțiunile ce urmează a fi realizate în scopul implementării schimbului de date electronice referitor la camioanele goale (eventual și cu mărfuri) ce traversează frontiera moldo-română.

În cadrul discuției Directorul adjunct al Serviciului Vamal, Lidia ABABII, a punctat acțiunile planificate de către Serviciul Vamal, menite să contribuie la fluidizarea traficului transfrontalier a mărfurilor și mijloacelor de transport, și anume: continuarea implementării instrumentelor de facilitare a comerțului în conformitate cu reglementările vamale comunitare, îmbunătățirea infrastructurii posturilor vamale de frontieră, crearea unor zone de control vamal cu statut permanent, inițial necesară a fi constituită în raza municipiului Chișinău, care ar urma să reducă presiunea asupra posturilor vamale de frontieră, precum și digitalizarea și automatizarea proceselor de vămuire.

Totodată, Președintele AITA – dl Valeriu TULBU, a salutat efortul realizat de către Serviciul Vamal în monitorizarea și decongestionarea traficului sporit atestat la frontiera moldo-română, și a remarcat importanța dezvoltării în continuare a instrumentelor de facilitare a comerțului internațional și de accelerare a procesului de trecere a frontierei. Concomitent, domnul TULBU a menționat asupra importanței implementării procedurii electronice complete a Carnetului TIR – e-TIR, cu eliminarea suportului de hârtie și digitalizarea completă a acestuia. De menționat, că conducerea AITA a manifestat un interes sporit pentru susținerea și dezvoltarea conceptului de e-CMR în Republica Moldova.

În final, părțile au convenit asupra unui dialog constant în vederea valorificării potențialului de asistență în proiectelor pe diverse domenii de interes, precum și identificarea noilor segmente pentru extinderea ariilor de colaborare.

Admin

Admin