Noul Regulament cu privire la modul de aplicare a Convenției TIR

La data de 23 noiembrie 2022, de către Guvernul Republicii Moldova a fost aprobat noul Regulament cu privire la modul de aplicare a convenției vamale relativă la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR (Convenția TIR, 1975).

Vă atragem atenția asupra prevederilor pct.52 alin.2) din Regulamentul menționat, care prevede că pentru a accede la procedura TIR, operatorul de transport rutier urmează să dețină certificate ce confirmă instruirea profesională a șoferului (lor) și managerului (lor) eliberate de o instituție de instruire în cunoașterea modului în care se aplică Convenția TIR, acreditată de Organizație internațională responsabilă de Convenția TIR la nivel mondial (IRU) și autorizată/acreditată de Ministerul Educației și Cercetării.

Regulament cu privire la modul de aplicare a convenției vamale relativă la transportul internațional de mărfuri sub acoperirea Carnetului TIR (Convenția TIR, 1975).

 

Admin

Admin