ȘEDINȚA COMUNĂ AITA – ANTA

La data de 03 mai 2023, la inițiativa Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova a avut loc o ședință de lucru a conducerii Agenției Naționale Transport Auto (ANTA), în persoana directorului dlui Victor Manole și șefilor de subdiviziuni, cu operatorii de transport rutier de marfă. Din partea Asociației AITA în cadrul ședinței menționate au participat dl Valeriu TULBU – Președinte Asociația AITA și dl Iulian POSTICĂ – Administrator Asociația AITA. În cadrul întrevederii, au fost abordate o serie de probleme semnalate de către operatorii de transport rutier de marfă, dup cum urmează:

  1. Probleme în mecanismul de raportate electronica a utilizarii autorizatiilor CEMT prin intermediul sistemului e-autorizatii
  2. Controlul timpului de munca si odihnă a conducatorilor auto,
  3. Imposibilitatea returului de autorizație până la sfârșitul anului în cazul imposibilității utilizării acesteia,
  4. Contabilizarea diminuării parcului eligibil pentru 12 luni indiferent de sfârșitul anului calendaristic,
  5. Imposibilitatea utilizării vehiculelor noi ca parc real antrenat,
  6. Mecanism rigid de sancționare doar prin diminuarea parcului eligibil ceea ce creează blocaje în activitatea operatorilor de transport.

Conducerea Asociației AITA și operatorii de transport rutier prezenți au solicitat asistență în vederea soluționării problemelor menționate.

În final, a fost confirmată necesitatea conlucrării în scopul ajustării legislației naționale la bunele practici internaționale și identificării soluțiilor necesare pentru facilitarea activității operatorilor de transport rutier de marfă din Republica Moldova.

Admin

Admin