PARTICIPAREA LA CONFERINȚA NAȚIONALĂ PRIVIND MĂSURILE NETARIFARE ȘI BARIERELE ÎN COMERȚUL CU MĂRFURI ȘI SERVICII

La data de 26 aprilie 2023, de către Centrul de Comerț Internațional (ITC) și Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova (CCI) a fost organizată Conferința Națională privind Măsurile Netarifare și Barierele în Comerțul cu Mărfuri și Servicii. Din partea Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto (AITA) la Converința menționată au participat: dl Valeriu TULBU – Președinte Asociația AITA și dnii Iulian POSTICĂ și Ghenadie ȚAULEAN – Administratori Asociația AITA.

În cadrul Panelului de discuții ”Simplificarea procedurilor de trecere a frontierei pentru competitivitatea comercială a Republicii Moldova” au fost puse în discuții mai multe subiecte cheie:

  1. Măsurile care at trebui luate în Republica Moldova pentru îmbunătățirea trecerii frontierei către UE (ghișeu unic/permise digitale/creșterea numărului de personal/altele);
  2. Coordonarea procesului de vămuire dintre Republica Moldova și România;
  3. Acordul de transport rutier dintre Republica Moldova și UE;
  4. Majorarea termenului de ședere pentru conducătorii moldoveni, care la moment este  de 90 de zile într-o perioadă de 180 de zile;
  5. Facilitarea eliberării autorizațiilor CEMT pentru transportatorii internaționali de mărfuri moldoveni;
  6. Îmbunătățirea accesului/experienței brokerilor vamali și operatotilor de transport rutier cu sistemul vamal AsycudaWord;
  7. Prevederile noului Cod Vamal care va intra în vigoare din anul 2024
  8. Etc.

Admin

Admin