Ședința comună a reprezentanților Programului USAID și a Asociației AITA

La 10 septembrie Asociația AITA a găzduit ședința comună a reprezentanților Programului USAID Reforme Structurale în Moldova, conducerea asociației și un șir de conducători a companiilor de transport – Titulari de Carnete TIR, care în activitatea lor, în marea majoritate, traversează frontiera moldo-română.

Programul USAID Reforme Structurale în Moldova începând cu luna noiembrie 2017 până în iulie 2018 a efectuat o evaluare ampla a coridoarelor comerciale ale Republicii Moldova. În rezultatul studiului sa constatat că unul din impedimentele în dezvoltarea performanței coridoarelor comerciale este congestionarea traficului în posturile vamale de frontieră cu Romania, fapt care generează pierderi considerabile pentru agenții economici și limitează competitivitatea acestora.

Reieșind din faptul că, unul din principalele domenii de suport pentru Republica Moldova ale Programului USAID este revizuirea proceselor relevante circulației mărfurilor, iar în rezultat facilitarea comerțului internațional și consolidarea coridoarelor comerciale, Programul USAID si-a propus să identifice cele mai bune instrumente, tehnologii și practici internaționale și să acorde Republicii Moldova asistență necesară pentru implementarea acestora.

Unul din instrumentele identificate și analizate de Proiectul USAID este instituirea unor controale comune în punctele de trecere a frontierei, sau a altor forme de cooperare a autorităților românești și moldovenești.

Astfel, discuția să axat pe analiza în detalii a problemei congestionării traficului la posturile vamale de frontieră cu România și a identificării elementelor specifice care urmează a fi studiate.

Pentru efectuarea unui studiu detaliat al legislației României, precum și a legislației comunitare (Uniunea Europeană) Programul USAID a angajat un expert internațional – dna Liliana SABĂU.

Reuniunea a avut loc într-o atmosferă constructivă.

Admin

Admin