Ședința Comisiei pentru afaceri vamale ale IRU(CAD)

La data de 03 septembrie 2021, a avut loc ședința Comisiei IRU pentru afaceri vamale (CAD) în regim de videoconferință. Din partea Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova au participat dnii Iulian POSTICĂ și Ghenadie ȚAULEAN – Administratori AITA.

În cadrul ședinței menționate au fost abordate mai multe probleme, ce țin de domeniul transportului internațional de mărfuri:

  • Rezultatele raportului inteligent IRU despre cele mai bune și inadecvate practici de transport și tranzit legate de COVID-19 în mod continuu;
  • Suplimente la Convenția TIR privind garanțiile și procedura de examinare a pretențiilor;
  • Sigilii de navigare în Uniunea Economică Eurasiatică;
  • Proiectul programei de lucru ale Comisiei pentru afaceri vamale (CAD) pentru anul 2022;
  • etc.

Admin

Admin