Ședința Comisiei Mixte moldo-ucrainene în domeniul transportului rutier internațional din 13-14 septembrie 2023

Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) aduce la cunoștință, că în perioada 13 – 14 septembrie 2023,în format de videoconferință, s-a desfășurat ședința Comisiei Mixte moldo-ucrainene în domeniul transportului rutier internațional. Din partea Asociației AITA la ședința menționată a participat dl Iulian POSTICĂ – Administrator Asociația AITA.

În cadrul ședinței au fost puse în discuție mai multe subiecte ce țin de situația actuală în domeniul transportului rutier între state, problemele operatorilor de transport la efectuarea transportului de mărfuri și persoane, proiecte comune de dezvoltare etc.

De asemenea, în cadrul ședinței menționate părțile au decis prelungirea termenului privind liberalizarea transportului de mărfuri în regim bilateral și tranzit între Republica Moldova și Ucraina până la 31 decembrie 2025.

De asemenea, părțile au decis majorarea cotei de autorizații  pentru efectuarea transportului de mărfuri în/din țări terțe cu 3000 autorizații.

Astfel, contingentul de autorizații destinat operatorilor de transport moldoveni pentru anul 2024 constituie:

7000 autorizații pentru transportul de mărfuri în/din țări terțe și

2200 autorizații pentru transportul ocazional de persoane.

Menționăm că partea moldoveană a propus inițierea negocierilor pentru elaborarea și semnarea unui nou Acord bilateral între Guvernul Republicii Moldova și Guvernul Ucrainei privind transportul rutier internațional, în scopul armonizării activităților din domeniul transportului rutier în raport cu standardele europene.

Admin

Admin