Problemele referitoare la sistemul CEMT

La data de 15 noiembrie 2018, în incinta Asociației AITA a avut loc o ședință de lucru la care au fost discutate problemele referitoare la sistemul CEMT pentru anul 2019 cu reprezentanții Comisiei CEMT delagați din partea Asociației AITA şi Uniunii Transportatorilor şi Drumarilor din Republica Moldova dnii Valeriu TULBU şu Anatol BULAT. Participanţii la şedinţă au discutat referitor la noile modalităţi de repartizare a autorizaţiile multilaterale CEMT, în conformitate cu noile prevederi ale Codului transporturilor rutiere aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014 (secțiunea 1 și 2) și ale Regulamentului privind eliberarea și utilizarea autorizațiilor de transporturi rutiere aprobat prin Hotărîrea Guvernului nr.257 din 28.04.2017.

La ședința menționată au au fost invitaţi toţi membrii asociaţi.

Admin

Admin