Polonia: informații privind normele privind detașarea

La 19 august 2023, a intrat în vigoare regulamentul privind normele pentru detașarea conducătorilor auto pe teritoriul Poloniei. Conform acestui regulament, un conducător auto angajat într-o companie dintr-un stat membru al UE nu face obiectul dispozițiilor privind detașarea în timpul transportului bilateral și de tranzit, iar începând cu 21 august 2023, transportului de tip cross-trade în timpul transportului bilateral, cu condiția ca vehiculul utilizat pentru un astfel de transport să fie echipat cu un tahograf inteligent a doua generație.

Efectuarea cabotajului și a transportului comercial încrucișat necesită notificarea prealabilă a conducătorului auto la sistemul IMI și emiterea unei declarații de detașare.

Un conducător auto angajat într-o companie dintr-o țară din afara UE nu este supus dispozițiilor privind detașarea numai atunci când efectuează un transport de tranzit.

Efectuarea transportului bilateral necesită ca șoferul să fie raportat sistemului polonez – în formă electronică, iar șoferul să aibă o declarație – pe suport de hârtie.

Cel târziu în ziua expedierii, transportatorul trebuie să depună declarația de detașare pe un formular PDF interactiv și să o trimită online, prin intermediul portalului Biznes.gov.pl. Cererea trebuie semnată cu o semnătură calificată, un profil de încredere sau un eID.

Notificarea de detașare a conducătorului auto conține cel puțin următoarele informații:

 • numele și adresa transportatorului rutier dintr-o țară terță care detașează conducătorul auto pe teritoriul Poloniei
 • numărul permisului relevant necesar pentru transportul rutier internațional
 • numele și prenumele persoanei desemnate pentru contactele cu autoritățile și autorizată să reprezinte operatorul de transport rutier dintr-o țară terță care detașează conducătorul auto pe teritoriul Poloniei
 • numele, adresa și numărul permisului de conducere al conducătorului auto
 • datele preconizate de începere și de încheiere a detașării unui conducător auto dintr-o țară terță în Polonia
 • data de începere a contractului de muncă al conducătorului auto
 • numărul de înmatriculare al autovehiculului utilizat pentru transportul detașat
 • dacă serviciile de transport furnizate sunt transportul de mărfuri, transportul de pasageri, transportul internațional sau cabotajul.

Un operator de transport rutier dintr-o țară terță care detașează un conducător auto pe teritoriul Poloniei trebuie să se asigure că respectivul conducător auto are la dispoziție următoarele documente în momentul detașării:

 • confirmarea pe suport de hârtie a detașării unui conducător auto pe teritoriul Republicii Polone dintr-o țară terță
 • dovada transportului rutier, în special sub formă de scrisori de trăsură, permisul relevant necesar pentru transportul rutier internațional sau formularul de conducere pe baza căruia se efectuează transportul
 • înregistrările tahografului.

Conducătorul auto trebuie să aibă aceste documente în vehicul și să le prezinte la controlul rutier, atunci când este necesar.

Confirmarea detașării trebuie să fie semnată de transportatorul detașat și de șoferul detașat.

ZMPD a pregătit cu amabilitate o scurtă instrucțiune cu privire la modul de utilizare a portalului Biznes.gov.pl.

Sursa: ZMPD

Admin

Admin