Participarea AITA la ședința Comisiei IRU

La data de 05 septembrie 2018, Președintele Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova – dl Mihail USATÎI a participat la ședința Comisiei IRU privind problemele sociale (CAS). În cadrul ședinței menționate au fost discutate mai multe subiecte:

– Regulamentul de modificare a Regulamentului (CE) nr. 561/2006 privind  cerințele minime privind timpul maxim de conducere zilnic și săptămânal, pauzele minime și odihna zilnică și Regulamentul (UE) 165/2014 privind  poziționarea prin tahografe: progresele realizate în punerea în aplicare  Poziția IRU și pașii următori;

– Directivă de modificare a Directivei 2006/22 / CE privind cerințele de  executare și de stabilire a normelor specifice cu privire la Directiva 2006/22 / CE Directiva 97/71 / CE și Directiva 2014/6 / UE privind detașarea  conducătorilor auto în sectorul transportului rutier: progresele înregistrate  și etapele următoare;

– Acordul european privind munca echipajelor de vehicule implicate în  transportul rutier internațional (AETR);

– Decizia Curții Europene de Justiție (CEJ) privind interdicția de a lua odihnă  săptămânală regulată în cabină: aplicarea de către diferitele state membre  ale UE și problemele cu care se confruntă companiile și conducătorii auto;

– Raport privind cooperarea cu CORTE și eventualele etape posibile;

– Dialogul social sectorial privind transportul rutier și proiectele comune cu ETF;

– Raport privind progresele înregistrate și pașii următori privind proiectul finanțat  de UE privind zonele de parcare sigure și securizate pentru camioane în Europa;

– Creșterea gradului de conștientizare și dezvoltarea modulelor de formare  pentru managerii și conducătorii companiilor privind introducerea și utilizarea  tahografelor inteligente;

– Informații cu privire la adoptarea Directivei (UE) 2018/645 a Comisiei Parlamentul European și al Consiliului de modificare a Directivei 2003/59 / CE  și Directiva 2006/126 / CE (conducere licențe);

– etc.

Admin

Admin