Pachetul de mobilitate 1: unde suntem?

La data de 02 februarie 2023, în or.Bruxelles (Belgia) în format online a avut loc atelierul de lucru organizat de către IRU cu privire la implementarea Pachetului de mobilitate 1. Din partea Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) au participat online la atelierul meționat dl Ghenadie ȚAULEAN – Administrator AITA și dl Andrei CIOBU – șef adjunct Secția TIR Asociația AITA.

Obiectivul atelierului este de a face bilanțul progreselor înregistrate începând cu februarie 2022 și de a servi drept temei către o înțelegere comună și o aplicare armonizată a prevederilor Pachetului de mobilitate 1 în toate statele membre ale UE.  Astfel, structura atelierului, în care orientările de implementare și aplicare sunt furnizate de către diverșii lideri ai focus-grupurilor TRACE2 pe cele patru domenii cheie ale Pachetului de mobilitate 1, au fost urmate de discuții cu operatorii de transport și autoritățile de aplicare.

De asemenea, au fost puse în discție mai multe subiecte din domeniul transportului rutier internațional de mărfuri ce țin de implementarea prevederilor Pachetului de mobilitate 1, cum ar fi:

  • Recomandări cheie TRACE2 privind punerea în aplicare a regulilor modificate privind timpul de conducere și odihnă;
  • Recomandări cheie TRACE2 privind punerea în aplicare a Lex specialis privind detașarea șoferilor;
  • Recomandări cheie TRACE2 privind aplicarea normelor modificate privind cabotajul;
  • Recomandări cheie TRACE2 privind punerea în aplicare a restituirii vehiculului.

Admin

Admin