Noul Cod Vamal al Republicii Moldova a intrat în vigoare

Începând cu data de 1 ianuarie 2024, a intrat în vigoare noul Cod Vamal al Republicii Moldova, obiectivul căreia este uniformizarea și armonizarea legislației vamale naționale cu cea a Uniunii Europene.

Implementarea noului Cod Vamal găzduirea dintre principalele angajamente asumate după obținerea către Republica Moldova a statutului țării candidat pentru aderarea la UE. Noua legislație vamală racordată la acquis-ul european va oferi furnizorilor mai multe facilități, servicii digitalizate și reducerea birocrației.

Printre beneficiile și inovațiile noi legislații în domeniul vamal enumeram:

  • eliminarea taxelor pentru procedurile vamale și amânarea plății taxelor vamale
  • reducerea costurilor și a timpului de vămuire
  • validare automată a declarațiilor vamale la export
  • digitalizarea și automatizarea proceselor
  • interacțiune fizică redusă cu funcționarii vamali
  • posibilitatea de declarare verbală pentru anumite categorii de mărfuri
  • reducerea costurilor și întârzierilor legat de declararea mărfurilor
  • declararea trimiterilor poștale la distanță
  • declararea până la 999 de mărfuri pe o singură declarație vamală (în prezent 99)
  • diminuarea riscurilor de fraudă și incidentelor de integritate, prin monitorizarea online a operațiunilor vamale.

AITA

AITA