Masa rotundă pentru membrii Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova

Marţi, 16 iulie 2019, în incinta Centrului de Instruire a Personalului pentru Transporturi Internaționale (CIPTI) a avut loc masa rotundă pentru membrii Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova, unde au fost puse în discuție mai multe subiecte ce țin de domeniul transportului internațional de mărfuri:
– Proiectul de lege elaborat de către expertul din cadrul Programului USAID Reforme Structurale în Moldova cu privire la modificarea unor acte legislative (activitatea de expediție);
– Informația privind activitatea Comisiei CEDMT, conform prevederilor Codului transporturilor rutiere aprobat prin Legea nr.150 din 17.07.2014;
– Diverse.
În cadrul evenimentului menționat au participat circa 50 de operatori transportatori –Titulari de Carnete TIR .

Președintele Asociației AITA – dl Mihail USATÎI, care a deschis şedinţa în cauză a informat participanţii despre problemele abordate şi a solicitat participanţii să fie activi la dezbaterea chestiunilor date.

Dl Dumitru ALBULESA, Administratorul Asociației AITA a expus problema privind proiectul de lege cu privire la modificarea unor acte legislative (activitatea de expediție), care este un proiect multașteptat de transportatori şi a solicita să fie prezentate propuneri în scris (în termeni proximi) fiindcă la moment proiectul este supus consultărilor publice. Participanţii la masa rotundă au expus mai multe sugestii asupra proiectului, iar unele au fost transmise pe suport de hârtie. Directoratul Asociaţiei va examina propunerile care vor parveni şi va întocmi tabelul divergențelor, care va fi adus spre cunoştinţă tuturor. Tot pe marginea proiectului dat s-a expus dl Serghei TARAN, care a venit cu propunerea că este necesar să fie elaborat un proiect comun pentru toate tipurile de transport: rutier, aerian, feroviar, fluvial, maritim, etc.

Membrii Comisiei CEMT 2019 dl Valeiu TULBU (delegat din partea Asociației AITA) și dl Anatolie BULAT (delegat din partea UTD) au prezentat un raport privind activitatea Comisiei CEMT pentru anul 2019. Totodată, în urma dezbaterilor au fost expuse un șir de lacune în legislația națională privind mecanismul de repartizare a autorizațiilor CEMT. În acest context a propus participanţilor la şedinţă să prezente, în termeni proximi, propuneri privind modificarea Codului transporturilor rutiere, ce țin de subiectul dat.

De asemenea, la diverse au fost puse în discuție mai multe subiecte ce țin de transportul internațional de mărfuri:
– perioada de 90 de zile pentru transportatorii moldoveni pe teritoriul Ucrainei;
– funcționarea sistemului TIR-EPD și accesarea de către membrii Asociațiai AITA al acestui sistem;
– posibilitatea utilizării Carnetelor TIR pe teritoriul Ucrainei la transportarea băuturilor alcoolice și produselor din tutun;
– deficitul de autorizaţii pentru Federaţia Rusă;
– alte subiecte pe care le întâlnesc transportatorii în activitatea.

La finalul şedinţei masei rotunde dl Mihail USATÎI a menționat faptul, că astfel de mese rotunde vor mai avea loc, iar transportatorii să intervină activ în abordarea subiectelor propuse, în scopul soluționării cât mai rapide a problemelor discutate. Dumnealui a solicita că dacă sunt propuneri concrete să le prezinte Administraţiei AITA în scris şi ele vor examinate şi promovate în modul stabilit.

Admin

Admin