În atenția Titularilor de Carnete TIR, care nu au finalizat transportul către/dinspre Ucraina, folosind procedura TIR

În legătură cu situația actuală, pentru a avertiza lanțul de garanții TIR, cu privire la transporturile efectuate către/din Ucraina sau în tranzit pe teritoriul ei, cu aplicarea procedurii TIR și nefinalizate după data de 24 februarie, vă rugăm să informați Asociația despre utilizarea acestora.

Reamintim că în conformitate cu clauza 21 din Declarația de Obligație a companiei de transport pentru admiterea în regimul vamal TIR și permisiunea de utilizare a Carnetelor TIR obișnuite, Deținătorul se obligă să notifice cu promptitudine Asociația privind pierderea, furtul, sechestrul sau distrugerea Carnetului TIR, precum și oricare incident semnificativ, care afectează utilizarea corectă a Carnetului TIR.

Conform paragrafului 7 al Secțiunii 9 „Restituirea Carnetelor TIR către Asociație” din Ghidul pentru Deținătorii de Carnete TIR, dacă Carnetul TIR nu poate fi returnat, deoarece a fost pierdut, furat, confiscat sau reținut de orice autoritate, cum ar fi vama sau poliția, Titularul e obligat să anunțe Asociația și să îndeplinească „Declarația de pierdere a Carnetului TIR”.

Admin

Admin