ÎN ATENȚIA OPERATORILOR INTERNAȚIONALI DE TRANSPORT RUTIER DE MĂRFURI

Vă informăm suplimentar, că în conformitate cu prevederile Acordului privind transportul rutier de mărfuri între Uniunea Europeană ți Republica Moldova sunt scutite de autorizații următoarele operațiuni de transport:

transportul bilateral de mărfuri:

– cursele cu încărcătură efectuate cu un vehicul al cărui punct de plecare și punct de sosire se află pe teritoriul a două Părți diferite, cu sau fără tranzitarea teritoriului unei țări terțe (ex. Republica Moldova ↔ Stat Membru UE);

transportul de mărfuri în tranzit:

– cursele cu încărcătură efectuate cu un vehicul de pe teritoriul statului de înmatriculare către teritoriul aceluiași stat, cu tranzitarea teritoriului celeilalte Părți (ex. Republica Moldova ↔ tranzit Stat Membru UE ↔ Republica Moldova);

– cursele cu încărcătură efectuate cu un vehicul în/din teritoriul statului de înmatriculare spre teritoriul unei țări terțe, cu tranzitarea teritoriului celeilalte Părți (ex. Republica Moldova ↔ tranzit Stat Membru UE ↔ țară terță);

transportul fără încărcătură în cadrul operațiunilor bilaterale și tranzit.

De asemenea menționăm că, în cazul efectuării transportului de mărfuri între două țări terțe non-UE, tranzitul prin teritoriul Statelor Membre UE nu este liberalizat (ex. Republica Turcia ↔ Republica Belarus).

Cabotajul și cursele efectuate între Statele Membre ale UE nu fac parte din domeniul de aplicare al Acordului respectiv.


Prezentul Acord intră în vigoare de la data semnării și se aplică până la 31 martie 2023, cu posibilitatea prelungirii termenului stabilit.

Admin

Admin