Din data de 10 august 2020 transportatorii din Republica Moldova pot intra pe teritoriul Italiei

La 08 august 2020, premierul italian a semnat un nou decret-lege care prin care sunt stabilite măsurile privind contracararea pandemiei, inclusiv condițiile actualizate de intrare pe teritoriul Italiei.

Noutatea acestui act normativ este în faptul că din data aplicării lui (10.08.2020), este permisă intrarea pe teritoriul Italiei a transportatorilor de mărfuri din Republica Moldova.

Totodată, rămân în vigoare, până la data de 7 septembrie curent, reglementările prin care se interzice intrarea în Italia, a persoanelor care în ultimele 14 zile s-au aflat sau au tranzitat următoarele țări: Armenia, Bahrain, Bangladesh, Brazilia, Bosnia și Herțegovina, Chile, Kuweit, Macedonia de Nord, Republica Moldova, Oman, Panama, Peru, Republica Dominicană, Muntenegru și Serbia.

Ca excepție de la această regulă este permisă intrarea în Republica Italiană a următoarelor categorii de persoane:

  1. cetățenii statelor Uniunii Europene, statelor Acordului Schengen, Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord, Andorrei, Principatului Monaco, Republicii San Marino și Statului Vatican, care au reședință/domiciliu în Italia. Aceștia pot intra în Italia, prin completarea unei declarații și cu respectarea obligatorie a carantinei de 14 zile;

  2. membrii familiilor cetățenilor statelor UE, statele părți la Acordul Schengen, Regatul Unit, Andorra, Monaco, San Marino sau Vatican, care au reședința în Italia (soți, concubini, parteneri de concubinaj, copii dependenți sub vârsta de 21 de ani, ascendenți dependenți), la fel cu completarea unei declarații respectarea obligatorie a carantinei de 14 zile;

  3. echipajelor și personalului mijloacelor de transport;

  4. funcționarii și agenții, oricum ar fi numiți, ai Uniunii Europene sau ai organizațiilor internaționale, agenților diplomatici, personalului administrativ și tehnic al misiunilor diplomatice, funcționarii și angajații consulari, personal militar, italian și străin, în exercitarea funcțiilor lor.

Ambasada Republicii Moldova în Italia va continua monitorizarea sistematică a condițiilor de călătorie și va informa opinia publică prin intermediul website-ului oficial: https://italia.mfa.gov.md și paginii misiunii pe Facebook.

Admin

Admin