Decizia referitor la prelungirea Acordului RM-UE privind liberalizarea transportului rutier de mărfuri a fost publicată în Jurnalul Oficial al UE

Asociația AITA informează operatorii de transport rutier referitor la publicarea în Jurnalul Oficial al UE a Deciziei nr. 2/2022 din 15 decembrie 2023 a Comitetului Mixt constituit în baza Acordului dintre Republica Moldova și Uniunea Europeană privind transportul rutier de mărfuri, la următorul link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/RO/TXT/?uri=CELEX:22023D0604

În acest context, reamintim că, termenul de aplicare a Acordului a fost prelungit până la 30 iunie 2024 și operatorii de transport moldoveni pot beneficia în continuare de regim liberalizat la efectuarea transportului bilateral și tranzit de mărfuri pe teritoriul Statelor Membre ale UE, cu respectarea prevederilor Acordului respectiv.

 Totodată, Asociația AITA recomandă operatorilor de transport rutier consultarea Deciziei menționate la link-ul indicat, publicată în limbile oficiale ale statelor UE, în scopul facilitării dialogului dintre șofer și autoritățile de control, pentru soluționarea cazurilor în care reprezentanții autorităților respective vor pretinde că nu sunt informați referitor la prelungirea Acordului.

DECIZIA nr. 2/2022 A COMITETULUI MIXT CONSTITUIT PRIN ACORDUL DINTRE UNIUNEA EUROPEANĂ ȘI REPUBLICA MOLDOVA PRIVIND TRANSPORTUL RUTIER DE MĂRFURI

 

Admin

Admin