CONSULTĂRI PUBLICE PRIVIND PLANUL NAȚIONAL DE DEZVOLTARE 2023-2025

La data de 23 ianuarie 2023, dl Valeriu TULBU – Președintele Asociației AITA și dl Iulian POSTICĂ – Administrator Asociația AITA, au participat în cadrul consultărilor publice inițiate de Ministerul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale privind Planul Național de Dezvoltare pentru anii 2023-2025 și a Planului de acțiuni al Guvernului pentru anul 2023 (Capitolul ”TRANSPORT”).

În cadrul sesiunii de consultare publică au fost discutate mai multe priorități și obiective ale ministerului în domeniul transporturi pe termen mediu trasate în Planul Național de Dezvoltare și pe termen scurt planificate în Planul anual de acțiuni ale Guvernului, cum ar fi:

  • Strategia de mobilitate până în anul 2030;
  • Modificarea Codului transporturilor rutere;
  • Transpunerea Regulamentelor și Directivelor UE în legislația națională;
  • Aprobarea unor Regulemente din domeniul transportului rutier;

Totodată, de către reprezentanții Asociației AITA au fost abordate un șir de probleme ce țin de domeniul transportului rutier internațional de mărfuri:

  • Fluidizarea trficului la punctele de trecere vamale MD-RO;
  • Restituirea TVA pentru combustibilul/serviciile de reparație procurate peste hotarele țării de către transportatorii rutieri internaționali moldoveni;
  • Extinderea termenului de 90 de zile (într-o perioadă de 180 de zile) de aflare a conducătorilor rutieri pe teritoriul țărilor UE.

Admin

Admin