Conectivitatea est-vest pe ordinea de zi pentru IRU și TRACECA

Secretarii generali ai IRU și Coridorul de transport Europa-Caucaz-Asia (TRACECA) au purtat discuții la nivel înalt despre rutele în evoluție, transportul intermodal și digitalizarea. Într-o întâlnire bilaterală, Asset Assavbayev, secretarul general al TRACECA, și secretarul general al IRU, Umberto de Pretto, au discutat despre importanța Coridorului de Mijloc care leagă Europa de Asia Centrală, precum și combinarea eficientă a modurilor de transport, în special feroviar, rutier și maritim. Umberto de Pretto a subliniat sprijinul IRU pentru transportul intermodal și rolul soluțiilor digitale pragmatice în facilitarea combinației modurilor de transport.

Este necesară o tranziție rapidă de la documentele pe hârtie la cele digitale pentru a reduce timpul și costul transportului care face legătura între est și vest.

Pe lângă digitalizarea documentelor, ar trebui să ne străduim și să optimizăm fluxurile de date și gestionarea datelor, a subliniat Umberto de Pretto. El a adăugat că dialogul între autorități și partenerii de afaceri care gestionează diferite moduri de transport este cheia pentru realizarea unei astfel de optimizări.

Secretarii generali au subliniat, de asemenea, necesitatea promovării instrumentelor internaționale, cum ar fi TIR și CMR, și versiunile lor digitale, către guvern și întreprinderi pentru a consolida securitatea și încrederea între toți actorii din lanțurile de aprovizionare.

IRU și TRACECA vor continua să lucreze împreună pentru a promova securitatea și facilitarea transporturilor și comerțului și pentru a promova soluții armonizate și pragmatice atât pentru sectorul public, cât și pentru cel privat.

 

Admin

Admin