Comisia Mixtă moldo-române în domeniul transportului rutier internațional

În perioada 17 – 18 noiembrie 2022, la București, România, s-a desfășurat ședința Comisiei Mixte moldo-române în domeniul transportului rutier internațional, în cadrul căreia au fost discutate subiecte ce vizează problemele actuale ale domeniului transportului rutier.

 Delegația moldoveană a fost reprezentată de către dl Mircea Păscăluță, Secretar de Stat al Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, alături de reprezentanții Ministerului, Agenției și asociațiilor patronale în domeniu.

 Subliniind cooperarea excelentă dintre Republica Moldova și România în domeniul transportului rutier internațional și necesitatea excluderii divergențelor privind eliberarea autorizațiilor pentru efectuarea transportului de persoane prin servicii regulate în conformitate cu Acordul bilateral interguvernamental, în scopul ulterioarei liberalizări a transportului respectiv între state, părțile au luat următoarele decizii:

–         anularea autorizațiilor moldovenești emise operatorilor de transport rutier cu termenul ce depășește 5 ani, în cazul serviciilor regulate la care autorizațiile românești au expirat și nu au fost reînnoite;

–         ajustarea la prevederile Acordului bilateral interguvernamental a autorizațiilor moldovenești pentru serviciile de transport rutier de persoane în trafic internațional eliberate pe o perioadă de 8 ani. Partea română a reiterat că nu recunoaște pe teritoriul său valabilitatea autorizațiilor pentru transportul rutier de persoane prin servicii regulate eliberate pe o perioadă mai mare de 5 ani;

–         prelungirea moratoriului asupra autorizării noilor servicii regulate până la data de 01 aprilie 2023;

–         eliminarea începând cu data de 01 aprilie 2023 a condiționărilor privind diferența minimă de 1 oră între plecările a două curse pe același traseu sau între stațiile altor trasee, care se intersectează pe parcursul derulării curselor, în cazul serviciilor regulate noi sau a celor care urmează a fi reautorizate;

–         anularea serviciilor regulate care nu se derulează de ambele părți și retragerea autorizațiilor, dacă operatorii de transport rutier nu vor relua deservirea serviciilor respective în termen de 30 de zile de la data notificării de către autoritățile competente;

–         începând cu 01 aprilie 2023, la efectuarea serviciilor regulate de persoane vor fi admise doar autobuze/autocare care îndeplinesc cel puțin norma de poluare „Euro V sigur”. Autorizația este valabilă doar împreună cu certificatul care atestă norma de poluare, eliberat de producător sau de un reprezentant autorizat al acestuia din Republica Moldova, România sau orice stat membru al UE. De asemenea, cererea de autorizare trebuie să fie însoțită de lista autobuzelor/autocarelor care îndeplinesc condițiile respective.

 În cadrul ședinței nominalizate, a fost pus în discuție și subiectul privind implementarea sistemului e-CMR pentru transporturile internaționale efectuate între Republica Moldova și România, în scopul digitalizării și simplificării activității profesionale a operatorilor de transport rutier și procedurilor logistice. Totodată, a fost discutată problema privind timpul mare de așteptare a unităților de transport în frontiera dintre Republica Moldova și România, fiind convenită resemnalarea problemei respective autorităților vamale ale statelor și fluidizarea traficului prin intermediul prioritizării acestuia pentru operatorii de transport rutier.

 Pentru informații suplimentare vizualizați Protocolul ședinței Comisiei Mixte moldo-române în domeniul transportului rutier internațional din 17 – 18 noiembrie 2022 .

Admin

Admin