COMISIA MIXTĂ MOLDO-ROMÂNĂ ÎN DOMENIUL TRANSPORTULUI RUTIER

Directoratul Asociației Internaționale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) aduce la cunoștința operatorilor de transport rutier internațional,  că în perioada 16-17 iunie curent, a avut loc ședința Comisiei mixte moldo-române în domeniul transporturilor rutiere. În context,  vă informăm că în cadrul ședinței a fost luată decizia de a liberaliza transportul rutier de mărfuri pe toate categoriile de mărfuri – bilateral, tranzit (deja existente) și țară terță. Din partea Asociației AITA, la ședința dată a participat dl Iulian POSTICĂ – Administrator AITA.

Admin

Admin