Alertă de călătorie în Ucraina (actualizată la 9 septembrie 2020)

Ambasada Republicii Moldova în Ucraina aduce la cunoștință cetățenilor Republicii Moldova că în scopul prevenirii răspândirii infecției COVID-19 pe teritoriul Ucrainei, pe data de 8 septembrie curent a fost publicată Hotărârea Cabinetului de Miniștri al Ucrainei nr. 791 din 02 septembrie 2020 „Cu privire la modificările aduse punctului 10-1 a Hotărârii Cabinetului de Miniștri nr. 641 din 22 iulie 2020”. 

Decizia Cabinetului de Miniștri al Ucrainei clarifică unele aspecte ale intrării în Ucraina a străinilor și apatrizilor până la 28 septembrie 2020:

 • lista rudelor cetățenilor ucraineni care pot trece frontiera a fost extinsă – de acum înainte interdicția de intrare nu se va aplica persoanelor cu grad de rudenie bunic al cetățeanului ucrainean;
 • intrarea străinilor și apatrizilor pe teritoriul Ucrainei în cazul călătoriei cu scop de tranzit este interzisă (cu excepția cazurilor cu caracter umanitar). Această modificare nu se aplică șoferilor, membrilor echipajului etc., deoarece persoanele din această categorie sunt exceptați de la interdicția de a intra pe teritoriul Ucrainei;
 • se specifică categoria persoanelor care vor călători în scopul educațional: este permisă intrarea persoanelor care urmează să studieze în instituțiile de învățământ superior.

Astfel, pe durata carantinei, până la 28.09.2020, ora 00:00, străinilor și apatrizilor li se interzice intrarea în Ucraina, cu excepția persoanelor care: 

 1. este unul dintre soți, părinți sau copii, bunica sau bunelul a unui cetățean al Ucrainei; 2. sosesc în Ucraina pentru a-și face studiile în instituțiile de învățământ superior;
 2. efectuează serviciul militar în cadrul Forțele Armate;
 3. dețin premise de ședere permanente sau temporare;
 4. sunt recunoscuți ca refugiați sau persoane care au nevoie de protecție suplimentară;
 5. dețin permise de muncă pentru străini și apatrizi;
 6. sunt angajați în cadrul misiunilor diplomatice și oficiilor consulare ale statelor străine, ai misiunilor oficiale internaționale, organizațiilor acreditate în Ucraina și membri ai familiilor acestora;
 7. sunt șefi și membri ai delegațiilor oficiale ale statelor străine, angajați ai organizațiilor internaționale, precum și persoanele care îi însoțesc și intră în Ucraina la invitația Președintelui Ucrainei, Radei Supreme a Ucrainei, Cabinetului de Miniștri al Ucrainei, Oficiului Președintelui Ucrainei, Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;
 8. sosesc în Ucraina la invitația Ministerului Afacerilor Externe al Ucrainei;
 9. sunt șoferi și/sau membri ai echipajului vehiculelor de marfă, autobuze, care sunt angajați în oferirea serviciilor regulate de transport, membri ai echipajelor aeronavelor, navelor maritime și fluviale, membri ai echipajelor de tren și locomotive;
 10. sunt instructori ai forțelor armate ale statelor membre NATO și ale statelor membre ai programului NATO „Parteneriat pentru pace”, care participă la instruirea unităților forțelor armate sau ajung la invitația Ministerului Apărării;
 11. persoane din mediul cultural care ajung la invitația unei instituții culturale împreună cu o persoană care îi însoțește;
 12. participa la competiții sportive oficiale desfășurate pe teritoriul Ucrainei și persoane însoțitoare;
 13. specialiști tehnici care ajung în Ucraina la invitația reprezentanților întreprinderilor ucrainene;
 14. persoane care efectuează transportul celulelor stem hematopoietice pentru transplant;
 15. persoane care sosesc pentru tratament la instituțiile medicale din Ucraina.

Străinii și apatrizii care intenționează să traverseze frontiera ucraineană trebuie să dețină o poliță de asigurare (certificat) emisă de o companie de asigurare înregistrată în Ucraina sau de o companie de asigurări străină cu reprezentanță în Ucraina sau o relație contractuală cu o companie de asigurări parteneră din Ucraina (asistență) și să acopere costurile asociate tratamentului și observarea COVID-19 și este valabilă pe durata șederii în Ucraina.

De asemenea, persoanele care întrunesc condiţiile de intrare în Ucraina (cu excepţia categoriilor sus-menţionate) urmează să prezinte la punctele de trecere a frontierei de stat rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) efectuat în laboratoarele din Republica Moldova nu mai târziu de 48 ore de la data traversării frontierei, într-o limbă de circulație internațională (preferabil în limba rusă sau engleză).

Cetățenii care nu vor prezenta la punctele de trecere rezultatul negativ al testării COVID-19 (prin metoda PCR) vor fi obligați să se izoleze la domiciliu (la rude, prieteni, spații arendate) sau să fie plasați în carantină (spații de observație) pe o perioadă de 14 zile, cu instalarea aplicației „Acțiune acasă” în telefonul mobil personal.

În cazul apariției unor situații problematice vă rugăm să apelați serviciul consular al Ambasadei Republicii Moldova la tel.: +380-44-521-22-79 sau email: kiev@mfa.gov.md. În cazuri excepționale se va apela linia telefonică de urgență a Ambasadei + 38 068 384 2016 (activă 24/7, inclusiv WhatsApp și Viber).

Admin

Admin