Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Asociaţi

La 18 mai curent, a avut loc Adunarea Generală Ordinară a Membrilor Asociaţi ai Asociaţiei Internaţionale a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA). La eveniment a luat parte şi reprezentantul IRU – dl Adrian ALBU, Delegat General a Misiunii Permanente IRU în Orientul Mijlociu şi Secretar General BSEC-URTA.

În cadrul şedinţei Adunării Generale au fost examinate şi aprobate următoarele subiecte:

  • darea de seamă a organelor de conducere şi control a Asociaţiei AITA;
  • situaţiile financiare ale Asociaţiei AITA pentru anul încheiat la 31.12.2017;
  • aprobarea companiei de audit pentru efectuarea auditului situaţiilor financiare ale Asociaţiei AITA pentru anul 2018;
  • aprobarea Regulamentului privind activitatea Consiliului Asociaţiei AITA şi Regulamentului Cenzorului AITA.

La finele şedinţei au fost înmânate diplome de onoare pentru cei mai buni transportatori.

Admin

Admin