90 de zile în orice perioadă de 180 de zile!

Pentru resortisanții țărilor terțe, care planifică o ședere de scurtă durată în țările europene (în special România), durata maximă permisă de ședere este definită ca „90 de zile într-o perioadă de 180 de zile ”. „Data intrării este considerată prima zi de ședere pe teritoriul statelor membre UE, iar data plecării este considerată ultima zi de ședere pe teritoriul statelor membre.”

Expresia „în timpul oricărei perioade de 180 de zile” implică faptul că perioada de 180 de zile este „mobilă”, adică: întotdeauna precede imediat data la care se calculează durata totală a șederii în ultimele 180 de zile în scopul verificării respectării cerinței de 90/180 de zile. Pentru a facilita calculul, vă recomandăm să utilizați Calculatorul dezvoltat de Comisia Europeană.

Calculatorul este doar un instrument auxiliar și este destinat doar să verificați conformitatea cu regula celor 90/180 de zile.

Pentru șoferii a căror durată de ședere a expirat (mai mult de 90 de zile), vă rugăm să trimiteți către Asociație copii ale pașapoartelor (doar pagina foto) cu scrisoare de informare, pe e-mail: info@aita.md

Admin

Admin