Asociația Internațională a Transportatorilor Auto din Moldova (AITA) anunță un desfășurarea unei proceduri de selectarea unei companii care va presta următoarele servicii:

  1. Completarea declarațiilor de tranzit ale operatorilor de transport naționali, care acoperă exportul (T1) și transbordarea din țările UE și EFTA (T2) și transbordarea de la frontierele turcești de intrare pe teritoriul vamal turc ca o continuare a declarațiilor de export (EX) din declarațiile UE (T2TR), în cadrul unui SISTEMULUI administrat de către o companie din Turcia.

Cerințele de eligibilitate le puteți găsi AICI

Doritorii, de a aplica la procedura anunțată, vor depune un dosar care obligatoriu va conține:

  1. Copia autentificată a extrasului din registrul de stat persoanelor juridice ținut de ASP;
  2. O scrisoare de intenție care va conține răspunsul la toate „Cerințele de eligibilitate” AICI;
  3. Date de contact (nume, prenume, nr. de telefon, e-mail) al persoanei (reprezentantului companiei) de contact.

Dosarul se va depune electronic la adresa: info@aita.md. Data limită de recepționarea dosarelor este 16.08.2021, ora 12.00.

Vor fi contactate doar persoanele juridice, care corespund tuturor „cerințelor de eligibilitate„.

Admin

Admin