Transportul de pasageri şi mărfuri în anul 2020

Conform Comunicatului de presă al Biroului Naţional de Statistică în luna decembrie 2020 cu transportul public au fost transportați 5,2 mil. pasageri, cu 38,8% mai puţin față de luna corespunzătoare din anul 2019. Numărul de pasageri transportați s-a redus în transportul aerian (-62,4%) și rutier (-39,0%) și a crescut la transportul fluvial (+95,4%) și cel feroviar (+1,9%). Parcursul pasagerilor în luna de raport a constituit 228,4 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 45,5% comparativ cu luna decembrie 2019.

În anul 2020 cu transportul public au fost transportați 55,6 mil. pasageri, cu 46,1% mai puţin față de anul 2019. Parcursul pasagerilor a constituit 2434,7 mil. pasageri-km, fiind în descreştere cu 59,2% comparativ cu anul 2019.

În perioada cercetată, transportul rutier de pasageri a deținut în continuare ponderea covârșitoare – de 97,6% din total, transportului feroviar și celui aerian revenind, respectiv, doar 1,3% și 0,7%.

Comparativ cu anul 2019, se atestă o scădere în transportul aerian de pasageri (-75,6%), rutier (-45,8%) și feroviar (-38,0%). Totodată, creșteri au fost înregistrate la transportul fluvial de pasageri (+56,1%), care, deținând o pondere nesemnificativă (de circa 0,4%) în structura numărului de pasageri transportați, nu a influențat tendința generală.

În anul 2020, cu autobuze şi microbuze au fost transportaţi 54,2 mil. pasageri, cu 45,8% mai puțin, comparativ cu anul 2019. Ponderea pasagerilor transportați cu autobuze şi microbuze în numărul total de pasageri transportaţi în municipiul Chişinău a constituit 53,6%, regiunile de dezvoltare Centru – 20,3%, Nord – 15,2%, Sud – 8,6% și UTA Găgăuzia – 2,3%.

În luna decembrie 2020, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 1,3 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în perioada similară din anul 2019 cu 14,9%. În luna decembrie 2020, față de decembrie 2019, volumul de mărfuri transportate cu transportul feroviar a scăzut cu 47,3%, iar cu cel rutier – cu 6,5%. Totodată, a crescut volumul de mărfuri transportate cu transportul fluvial (+143,3%) și aerian (+10,0%). Parcursul mărfurilor, în luna de raport, a constituit 417,4 mil. tone-km, fiind în descreştere cu 1,9%, comparativ cu luna decembrie 2019.

În anul 2020, întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat 16,5 mil. tone de mărfuri, volum inferior celui înregistrat în anul 2019 cu 12,5%. Parcursul mărfurilor a totalizat 4635,2 mil. tone-km, cu 6,3% mai puțin comparativ cu anul 2019.

În anul 2020, întreprinderile de transport rutier, care dețin întâietate în structura mărfurilor transportate (81,4%), au transportat 13,4 mil. tone de mărfuri, cu 7,2% mai puţin față de anul precedent. Ponderi considerabile în volumul total de mărfuri transportate cu transportul rutier revin întreprinderilor din municipiul Chişinău (43,9%), regiunile de dezvoltare Centru (27,1%), Nord (20,6%), Sud (5,2%) și UTA Găgăuzia (3,2%).

În anul 2020, cu mijloacele de transport feroviar, care dețin 17,3% în structura mărfurilor transportate, au fost transportate 2,8 mil. tone de mărfuri, sau cu 33,3% mai puțin faţă de anul 2019.

Note:

Informația se prezintă fără datele întreprinderilor și organizațiilor din partea stângă a Nistrului și municipiul Bender.

Datele sunt provizorii și pot fi rectificate în luna următoare conform precizărilor parvenite de la întreprinderi.

Admin

Admin