Termenul de tranzit internațional poate fi prelungit peste limita de 8 zile

Serviciul Vamal al Republicii Moldova informează că, în conformitate cu prevederile Dispoziției nr. 1 din 24 februarie 2022 a Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova, pe perioada stării de urgență, termenul de tranzit internațional acordat inițial, pentru transportarea mărfurilor pe teritoriul Republicii Moldova către punctele de trecere a frontierei de stat la hotar cu Ucraina, poate fi prelungit peste limita de 8 zile prevăzută de reglementările vamale în vigoare.

În acest sens, operatorul de transport sau reprezentantul acestuia, urmează să se adreseze la cel mai apropiat post vamal și să depună o cerere de prelungire a termenului de tranzit. Formularul cererii este disponibil accesând acest link: https://www.legis.md.

Totodată, în cazul depășirii termenul de tranzit acordat inițial, conform prevederilor deciziei menționate, transportatorul nu va fi sancționat.

Astfel, în condițiile acutizării grave a situației de securitate pe teritoriul Ucrainei, Serviciul Vamal recomandă operatorilor de transport utilizarea coridoarelor de tranzit disponibile, cu respectarea condițiilor speciale anunțate de fiecare stat în parte.

Admin

Admin