Sistemului naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat în Romania

Prin ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ A GUVERNULUI ROMANIEI  nr. 41 din 8 aprilie 2022, care a intrat in vigoare începând cu 11 aprilie 2022 și se aplică benevol până la data de 30 iunie 2022,  se instituește Sistemul naţional privind monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport.

Cf. OUG41/2022, sistemul RO e-Transport devine obligatoriu și aplică amenzi începând cu 1 iulie 2022. Cu toate acestea, Guvernul a pregatit un proiect de OUG pentru prorogarea termenului de  aplicare a sistemului e-Transport  pana la 1 septembrie 2022, iar proiectul este pe ordinea de zi a sedintei Guvernului din 30 iunie, vom reveni cu informatii privind adoptarea acestuia.

Pentru a preîntâmpina blocajul din lanțul de transport și așa afectat de criza de șoferi, contextul economic și cozile mari din frontiere, UNTRR a solicitat amânarea cu 12 luni a intrării în vigoare a prezentelor norme legislative prin interventii directe adresate Parlamentarilor romani si observații transmise Guvernului României inclusiv prin intermediul Confederației Patronale Concordia.

Informatii privind sistemul RO e-Transport

Sistemul RO e-Transport va monitoriza pe teritoriul național deplasarea bunurilor cu risc fiscal ridicat, cuprinzând următoarele tipuri de operațiuni: transportul bunurilor reprezentând achiziții și livrări intracomunitare, transportul bunurilor care fac obiectul operațiunilor vamale, transportul bunurilor între două locații situate pe teritoriul national.

Obligaţia declarării în Sistemul RO e-Transport a datelor referitoare la transportul bunurilor cu risc fiscal ridicat revine următorilor utilizatori:
a)destinatarului înscris în declaraţia vamală de import, respectiv expeditorului înscris în declaraţia vamală de export, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul operaţiunilor de import sau export, după caz;
b)beneficiarului din România, în cazul achiziţiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat;
c)furnizorului din România, în cazul tranzacţiilor interne sau al livrărilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal ridicat, după caz;
d)depozitarului, în cazul bunurilor cu risc fiscal ridicat care fac obiectul tranzacţiilor intracomunitare aflate în tranzit, atât pentru bunurile descărcate pe teritoriul României spre depozitare sau pentru formarea unui nou transport din una sau mai multe partide de bunuri, cât şi pentru bunurile încărcate după depozitare sau după formarea unui nou transport pe teritoriul naţional din una sau mai multe partide de bunuri.
Utilizatorii prevăzuţi mai sus sunt obligaţi să declare în Sistemul RO e-Transport datele referitoare la transporturile de bunuri cu risc fiscal ridicat, astfel încât să poată fi identificate prin codul UIT.

Conducătorul vehiculului de transport este obligat să prezinte, la solicitarea organelor competente din cadrul Agenţiei Naţionale de Administrare Fiscală sau al Autorităţii Vamale Române, documentele care însoţesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat.
Dacă conducătorul vehiculului de transport nu prezintă la solicitarea organelor competente din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală sau Autorității Vamale române documentele care însoțesc transportul de bunuri cu risc fiscal ridicat va fi sancționat  cu amendă de la 5.000 la 10.000 lei.

Bunurile cu risc fiscal ridicat transportate rutier care fac obiectul monitorizării prin Sistemul RO e-Transport stabilite cf. Ordinului nr. 802/ 2022
Legume, plante, rădăcini şi tuberculi, alimentare, care se încadrează la codurile NC de la 0701 la 0714 inclusiv
2. Fructe comestibile; coji de citrice sau de pepeni, care se încadrează la codurile NC de la 0801 la 0814 inclusiv
3. Băuturi, lichide alcoolice şi oţet**, care se încadrează la codurile NC de la 2201 la 2208 inclusiv 2
4. Sare; sulf; pământuri şi pietre; ipsos, var şi ciment, care se încadrează la codurile NC 2505 şi 2517
5. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6101 la 6117 inclusiv
6. Îmbrăcăminte şi accesorii de îmbrăcăminte, altele decât cele tricotate sau croşetate, care se încadrează la codurile NC de la 6201 la 6212 inclusiv şi la codurile NC de la 6214 la 6217 inclusiv
7. Încălţăminte, ghetre şi articole similare; părţi ale acestor articole, care se încadrează la codurile NC de la 6401 la 6405 inclusiv
8. Fontă, fier şi oţel, care se încadrează la codurile NC 7213 şi 7214

Admin

Admin