SERVICIUL VAMAL ÎŞI VA EXTINDE ÎMPUTERNICIRILE PENTRU CONTROLUL MĂRFURILOR

Serviciul Vamal (SV) al Moldovei îşi va extinde împuternicirile pentru controlul mărfurilor aduse în containere. Această înţelegere a fost atinsă în ajun, la întrevederea de la Chişinău a directorul SV, Vitalie Vrabie, cu coordonatorul regional al Oficiul Naţiunilor Unite pentru Droguri şi Criminalitate (UNODC), Naida Chamilova. Vrabie a menţionat că, actualmente, controlul containerelor se efectuează doar la portul Giurgiuleşti. El a propus extinderea ariei de competenţă a grupului mixt de intervenţie, specializat în controlul containerelor, inclusiv la Chişinău. Iniţiativa a fost salutată de Naida Chamilova, care a menţionat că va sus 55;ine toate demersurile în acest sens. Asistenţa acordată va consta inclusiv în organizarea instruirilor, schimburilor de experienţă şi a vizitelor de studiu peste hotare. Totodată, şeful Vămii a subliniat necesitatea stabilirii schimburilor de informaţii cu porturile din regiune privind mărfurile transportate pe cale maritimă, menţionând, în mod special, porturile Odesa şi Constanţa, pe unde sunt tranzitate cele mai multe containere care ajung în Moldova. Programul de control al containerelor este implementat în baza Memorandumului de Înţelegere între ONU, Serviciul Vamal şi Poliţia de Frontieră din Republica Moldova, semnat la Viena la sfârşitul anului 2014.

Admin

Admin